Waterschap investeert in klimaatbestendigheid gebied

Op 19 april heeft het bestuur van Waterschap De Dommel unaniem besloten de komende jaren 10 tot 15 miljoen euro extra te investeren om het watersysteem in het gebied klimaatbestendiger te maken. 24 concrete maatregelen, vastgelegd in ‘Actieplan Leven-de-Dommel’, moeten zorgen voor een watersysteem dat…Waterschap investeert in klimaatbestendigheid gebied

04-05-2017 15:21 – Ingezonden door Redactie

Op 19 april heeft het bestuur van Waterschap De Dommel unaniem besloten de komende jaren 10 tot 15 miljoen euro extra te investeren om het watersysteem in het gebied klimaatbestendiger te maken. 24 concrete maatregelen, vastgelegd in ‘Actieplan Leven-de-Dommel’, moeten zorgen voor een watersysteem dat tegen een stootje kan. In extreem natte én in droge situaties. Aanleiding is de wateroverlast die ontstond na de uitzonderlijke regenval in juni 2016. De maatregelen komen voort uit de vele gesprekken en WaterWerkplaatsen van het waterschap met betrokkenen in het gebied.
Watergraaf Peter Glas: “We zijn de urgentie voorbij, het is nu acuut geworden. Iedereen gaat hier iets van merken”
De wateroverlast kwam als een onaangename verrassing. In de hele maand juni werd het gebied  van Tilburg tot Venlo opgeschrikt door extreem veel regen, lokaal meer dan 300 mm. Dat is tot 5x zoveel als gemiddeld in juni. Ongekend is dat verschillende buien elkaar in één maand opvolgden en steeds in hetzelfde gebied vielen. Sloten en beken en rioleringen konden al dat water niet aan en overstroomden. Het was klets- en kletsnat. Dat gaf veel schade en overlast, vooral bij agrariërs. In deze periode is het normaal gesproken eerder te droog dan te nat. Ook in de nieuwste klimaatscenario’s van het KNMI geldt 300 mm regen in één maand als een extreme situatie.

Vooralsnog wordt de calamiteit beschouwd als een eerste stresstest voor de toekomstbestendigheid van het watersysteem.  De klimaatverandering gaat meer extreme perioden gaat brengen. Daarom wordt juni 2016 niet als incident gezien, maar als een alarmsignaal. Niet alleen voor het waterschap, maar ook voor gemeenten, bewoners en bedrijven. Glas: “Overstromingen als in 1995 en wateroverlast van 2016 leren ons dat de situatie niet alleen urgent is, maar nu ook acuut”.

Uitvoering van het actieplan moet zorgen voor een watersysteem dat tegen een stootje kan, in extreem natte én in droge situaties. Een waterschap kan wateroverlast nooit met 100% zekerheid voorkomen, dat is de realiteit. Wel is het zijn verantwoordelijkheid om schade door extreme neerslag of droogte in de toekomst te beperken. En dat kan alleen samen met alle partners in het gebied, waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.

Het actieplan ‘Leven-de-Dommel’ zet krachtig neer waar het waterschap samen met zijn partners de komende jaren aan de slag gaat. Een van de belangrijke keuzes is het vergroten van de stuurbaarheid van het watersysteem. Bovendien heeft water meer ruimte nodig om wateroverlast en schade te beperken, zowel in en rond steden en dorpen als in het landelijke gebied. De komende jaren trekt Waterschap De Dommel 10 tot 15 miljoen euro extra uit om het watersysteem meer klimaatbestendig te maken.

Powered by Blog Grabber