“Weten wat er speelt !”

In gemeenschapshuis Den Donck heeft CDA Cranendonck de voorbije week veel aanvullende informatie opgehaald in gesprekken met ouderen. Op de energieke discussieavond waren ouderen uit 5 kernen aanwezig alsmede ook de sociaal makelaars Wilhelmien Zaaien en Belinda Gerlings. Ook zij gaven waardevolle inzichten…“Weten wat er speelt !”

28-05-2017 11:54 – Ingezonden door Redactie

In gemeenschapshuis Den Donck heeft CDA Cranendonck de voorbije week veel aanvullende informatie opgehaald in gesprekken met ouderen. Op de energieke discussieavond waren ouderen uit 5 kernen aanwezig alsmede ook de sociaal makelaars Wilhelmien Zaaien en Belinda Gerlings. Ook zij gaven waardevolle inzichten in de dagelijkse praktijk van hun werk waarbij ze complimenten kregen voor hun rol in de ontwikkeling van de leefbaarheid in onze kernen.
Inhoudelijk kwamen diverse onderwerpen aan bod. Zo werd er naar oplossingen gezocht voor het bewegen met ouderen. Het is op dit moment onduidelijk hoe dit initiatief van Land van Horne na 1 juli kan worden voortgezet. Volgens Janneke van Happen van het CDA liggen er kansen voor verenigingen om middels extra subsidie voor sociale activiteiten hiervoor een oplossing te vinden. Ook de verkeers- en vervoersproblemen van ouderen kwamen aan bod, waarbij gedacht werd aan mogelijke oplossingen als het busje van Cordaad of via aanvullende creatieve oplossingen op lokaal niveau. CDA Wethouder Frans Kuppens gaf aan dat er ook gekeken zal worden naar oplossingen waarbij ook andere doelgroepen betrokken kunnen worden zoals bijvoorbeeld vervoer van jongeren die vanuit station Maarheeze een werkplek vinden op de industrieterreinen in onze gemeente.
Het grootste gedeelte van de avond was ingeruimd voor zorg, omzien naar elkaar en wonen.
De aanwezigen gaven aan dat de gemeente meer mag faciliteren om “andere woonvormen” te ondersteunen en ook meer invloed moet krijgen op de rol die WOCOM heeft binnen de huursector. De door het CDA geïntroduceerde Blijverslening met als doel langer thuis wonen werd door de aanwezigen als waardevol gezien. Voor wat betreft de zorg en omzien naar elkaar was de conclusie dat we moeten oppassen dat verantwoordelijkheden van mantelzorgers en zorgprofessionals in balans blijven. Het gevoel ontstaat dat noodzakelijke professionele hulp te snel aan vrijwilligers wordt overgedragen.
CDA Cranendonck dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage aan deze succesvolle informatieavond.

Powered by Blog Grabber