Bijeenkomst Longpunt Weert

Op woensdag 22 oktober organiseert Longpunt Weert een bijeenkomst. Corrie Gielen en Jacqueline Bongers, longverpleegkundige SJG Weert verzorgen een presentatie: ‘Inhaleren, wat kun je nog leren?’Bijeenkomst Longpunt Weert

20-10-2014 18:23 – Ingezonden door Redactie

Op woensdag 22 oktober organiseert Longpunt Weert een bijeenkomst. Corrie Gielen en Jacqueline Bongers, longverpleegkundige SJG Weert verzorgen een presentatie: ‘Inhaleren, wat kun je nog leren?’ De bijeenkomst vindt plaats tussen 14:00 en 16:00 uur in het Keenterhart, St. Jozefskerkplein 3 te Weert. De zaal is open vanaf 13:30 uur. Aanmelden is niet nodig. 

Bezoekers worden verzocht om tijdens deze bijeenkomsten geen luchtjes te gebruiken omdat veel mensen met astma en copd hierdoor hinder ondervinden. Het Longpunt Weert is dé maandelijkse ontmoetingsplek voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners, meestal met een thema dat ingeleid wordt door een deskundige. Het tweede deel van de bijeenkomst wordt gebruikt om onderling ervaring uit te wisselen en sociale contacten op te doen. U hoeft geen lid te zijn van het Longfonds om het Longpunt te bezoeken. Deelname aan de themabijeenkomst is gratis.

 

Powered by Blog Grabber