Debat op De Boogurt

Op donderdag 22 oktober vond er in groep 8 van De Boogurt een heus debat plaats. Een aantal directeuren van SKOZOK werkte op deze dag op de school en zij kregen als opdracht om in groep 8 het debat te…Debat op De Boogurt

01-11-2015 14:45 – Ingezonden door Redactie

Op donderdag 22 oktober vond er in groep 8 van De Boogurt een heus debat plaats. Een aantal directeuren van SKOZOK werkte op deze dag op de school en zij kregen als opdracht om in groep 8 het debat te volgen en de groepen te begeleiden. Ook een aantal KO-ers was hierbij aanwezig. Verder werden ze die dag blij verrast met het bezoek van het dagelijks bestuur want ook Ingrid en Carlo sloten aan.

Onder leiding van “De Veerkrachtgroep”  kwamen er een aantal stellingen waarop de 3 partijen zich konden voorbereiden. De stellingen hadden betrekking op het welbevinden van de leerlingen op De Boogurt. Ook  het zelf keuzes leren maken op school stond centraal. De aanwezige directeuren hielden het proces binnen de groepjes in de gaten en ook de jury (leerlingen en leerkracht van groep 8, aangevuld met een tweetal directeuren) hielden de groepjes nauwlettend in de gaten. Vervolgens kreeg elke groep spreektijd en kon er op elke groep gereageerd worden. Hierbij stond respect voor de ander centraal, iets wat alle leerlingen feilloos uitvoerden. Ook de argumenten van de voor- en tegenstanders kwamen aan het licht, waardoor er interessante ontwikkelingen te horen waren. De jury benoemde in elke groep de sterke punten en gaf feedback over wat ze gehoord hadden. 

 Aan het einde van het debat was de opmerking van meester Huub aan de leerlingen van groep 8 een verrassende. Hij vroeg namelijk of de leerlingen eens na wilden denken of het meerwaarde zou kunnen hebben als er op De Boogurt een leerlingenraad opgericht zou worden. De leerlingen die daar zitting in hebben zouden met ideeën en suggesties kunnen komen over dingen die zij belangrijk vinden. Natuurlijk gezien vanuit het oogpunt van alle leerlingen van De Boogurt. Na de herfstvakantie gaat dit een vervolg krijgen waarbij hopelijk ook een aantal leerlingen van groep 7 gaan aansluiten!

Powered by Blog Grabber