Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers

Van 1 tot en met 6 februari 2016 heeft in Maarheeze weer de jaarlijkse Hersenstichting collecte plaats gevonden. Er zijn een tiental collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft 926,90 euro opgeleverd! Deze fantastische mooie…Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers

14-03-2016 11:30 – Ingezonden door Redactie

 Van 1 tot en met 6 februari 2016 heeft in Maarheeze weer de jaarlijkse Hersenstichting collecte plaats gevonden. Er zijn een tiental collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft 926,90 euro opgeleverd! Deze fantastische mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl

Powered by Blog Grabber