Informatieavond ‘Samen mee naar de A2?’

Het project ”Samen mee naar de A2?” is een gezamenlijk initiatief van Dorpsraad Sterksel en Dorpsraad Maarheeze. Zoals bekend ondervinden de dorpskernen in Sterksel en Maarheeze ernstige hinder en overlast van het vele, zware vrachtverkeer, voor het overgrote deel veroorzaakt door het verkeer van en…Informatieavond ‘Samen mee naar de A2?’

16-11-2015 16:45 – Ingezonden door Redactie

Het project ”Samen mee naar de A2?” is een gezamenlijk initiatief van Dorpsraad Sterksel en Dorpsraad Maarheeze. Zoals bekend ondervinden de dorpskernen in Sterksel en Maarheeze ernstige hinder en overlast van het vele, zware vrachtverkeer, voor het overgrote deel veroorzaakt door het verkeer van en naar het bedrijventerrein ’t Chijnsgoed en L.O.G. Doel van het project is een voorstel te doen aan de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck om verkeersmaatregelen te treffen waardoor de beide dorpskernen zoveel mogelijk worden ontlast. Het initiatief wordt o.a. gesteund door de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende.

Advies- en ingenieursbedrijf Arcadis heeft aanvullend onderzoek verricht naar de haalbaarheid en kosten van reeds eerder geformuleerde  ontsluitingsvarianten richting op- en afrit A2 Maarheeze. Verder zijn  aanvullende verkeersmaatregelen in Maarheeze en Sterksel in kaart gebracht. In het project zijn nu conclusies en voorstellen geformuleerd, welke ertoe moeten leiden de verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken. Beide dorpsraden vinden het belangrijk dat de bewoners van Maarheeze en Sterksel zich kunnen uitspreken over deze conclusies en voorstellen. De projectgroep verzorgt daarom een informatieavond op 19 november. Op deze manier kan het draagvlak bij de bevolking worden bepaald. Dit is de laatste gelegenheid om u te informeren en om uw mening te geven voordat de gemeenteraden van Cranendonck en van Heeze-Leende hierover besluiten zullen nemen. Bewoners van Maarheeze en Sterksel zijn welkom op donderdag 19 november vanaf 20 uur in de Smeltkroes te Maarheeze.

Powered by Blog Grabber