Leergeld Weert e.o. zoekt vrijwilligers

Stichting Leergeld ondersteunt kinderen, waarvan de ouders een laag inkomen hebben, zodat zij kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Onder andere worden contributies betaald voor sportclubs, muziekonderwijs, jeugdverenigingen of er wordt een fiets of computer verstrekt. Door het…Leergeld Weert e.o. zoekt vrijwilligers

11-11-2015 09:32 – Ingezonden door Redactie

Stichting Leergeld ondersteunt kinderen, waarvan de ouders een laag inkomen hebben, zodat zij kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Onder andere worden contributies betaald voor sportclubs, muziekonderwijs, jeugdverenigingen of er wordt een fiets of computer verstrekt. Door het toenemend aantal hulpvragen zoekt de stichting Leergeld voor de regio Weert, Nederweert en Cranendonck enkele nieuwe vrijwilligers die het huidige team kunnen versterken. Het betreft intermediairs die tijdens huisbezoeken toetsen of mensen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor (buiten)schoolse activiteiten. Daarnaast zoekt Leergeld nog een extra coördinerend vrijwilliger, die de hulpvragen aanneemt, verdeeld onder de intermediairs en beslist over de toewijzing. Vrijwilligers worden vooraf geschoold.

Deze vrijwilligers gaan na een aanvraag op huisbezoek en bespreken met het gezin de mogelijkheden. Waar mogelijk worden ook adviezen verstrekt over andere mogelijkheden van ondersteuning. De vrijwilliger kan zelf de tijd indelen en aangeven hoeveel huisbezoeken in een bepaalde periode worden afgelegd. Affiniteit met wet- en regelgeving inzake het minimabeleid is gewenst.

De aanvragen komen binnen bij de coördinatoren. Deze verdelen de aanvragen onder de intermediairs, vanuit het kantoor van Punt Welzijn in Weert. Na het huisbezoek rapporteren de intermediairs terug aan de coördinator, die op basis van de vastgestelde richtlijnen een besluit neemt over de eventuele toekenning. De registratie en rapportage gebeurt volledig via een softwarepakket van Leergeld Nederland. De coördinatoren rapporteren aan het bestuur.

Meer informatie over leergeld Weert e.o. is te vinden op www.leergeldweert.webklik.nl.  Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek via leergeldweert@gmail.com. Laat kinderen meedoen!

Powered by Blog Grabber