Lezing Neos Neerpelt-Overpelt

Veldeke, een vereniging die zich inzet voor het in stand houden van de volkscultuur in het algemeen en in het bijzonder voor het gebruik van de Limburgse dialecten, kent sinds dit jaar ook een afdeling in Pelt die het Dommellands wil promoten.Lezing Neos Neerpelt-Overpelt

17-10-2014 10:32 – Ingezonden door Redactie

Veldeke, een vereniging die zich inzet voor het in stand houden van de volkscultuur in het algemeen en in het bijzonder voor het gebruik van de Limburgse dialecten, kent sinds dit jaar ook een afdeling in Pelt die het Dommellands wil promoten. 

De heer François Joosten, voorzitter van de Heemkundige Kring van Sint-Huibrechts-Lille, die in 2013 de Egelprijs in ontvangst mocht nemen, brengt op donderdag 23 oktober in De Peel, Norbertinessenlaan 7 te Neerpelt, een uiteenzetting over de geschiedenis van Sint-Huibrechts-Lille. Ongetwijfeld zal de brand van de kerk in 1651 die aan 30 mensen het leven kostte aan bod komen. Maar ook de Romeinse bewoning aan de Peerderbaan, de Pastoorswal, het paardenkerkhof, de geklasseerde teutenwoningen, de Lilse beltmolen, de school op het kerkhof… zullen vast en zeker de revue passeren.

Het bijzondere aan deze, op zich al zeer interessante, lezing is dat de heer Joosten u zal onderhouden in het dialect van zijn Sint-Huibrechts-Lille. De toegangsprijs bedraagt voor niet-leden 6 euro. NEOS-leden moeten slechts 5 euro betalen. De heer Joosten begint om 14.30 uur. Na de pauze is er de mogelijkheid om vragen te stellen over het besproken onderwerp. Meer info op www.neos-neerpelt-overpelt.be.

Powered by Blog Grabber