Mais kneuzen

Jaarlijks staat oktober in het teken van het maïs kneuzen.Mais kneuzen

13-10-2014 18:15 – Ingezonden door Redactie

Jaarlijks staat oktober in het teken van het maïs kneuzen. Doorgaans is de maïs dan rijp genoeg om te kunnen kneuzen, de agrarische ondernemers zetten dan hun reusachtige landbouwvoertuigen in wat voor een mooi schouwspel op de akkers zorgt.

Foto Hammie Productions

Powered by Blog Grabber