Nationale Ziekendag Boseind-Neerpelt

Onder het thema “Doorbreek Eenzaamheid” hield Ziekenzorg Boseind op zaterdag 10 oktober 2015  in zaal “De Kentings” een geslaagde en warme bijeenkomst voor haar leden.  De hechte groep kernleden had een…Nationale Ziekendag Boseind-Neerpelt

17-10-2015 11:46 – Ingezonden door Redactie

Onder het thema “Doorbreek Eenzaamheid” hield Ziekenzorg Boseind op zaterdag 10 oktober 2015  in zaal “De Kentings” een geslaagde en warme bijeenkomst voor haar leden.  De hechte groep kernleden had een mooi en gevarieerd programma samengesteld.  In de voormiddag werd de zaal netjes klaargezet met tevens gepaste tafelversiering en werd de koude schotel voor de 93 gasten voorbereid.

De voorzitster  verwelkomde iedereen hartelijk, kaderde het thema en stelde het belang om contacten met familie, vrienden, buurt en parochie te onderhouden en vereenzaming te voorkomen.  Deze zogenaamde  “Nationale Ziekendag” kan daartoe een bijdrage leveren.  Het optreden van “Boer Martijn” zette meteen de toon met bekende liederen, mopjes en doordenkertjes.  Tijdens een pauzemoment was er tijd voor een gezellige babbel bij koffie en pralientje.  Mijnheer pastoor, Jef Hoydonkx, die altijd de bijeenkomsten van Ziekenzorg bijwoonde, bemoedigde iedereen met een hartelijk woordje.   Vervolgens was het tijd voor de heerlijke koude schotel gevolgd met een ijsje en warme krieken. De namiddag werd afgesloten in de kerk met een eucharistieviering in de geest van Ziekenzorg en opgeluisterd door  viool- en cellomuziek gebracht door Lies en Daan Verheyen, begeleid door papa Jan. Een geslaagde dag waarin zeker de eenzaamheid doorbroken werd.  We hoorden tevreden reacties waarbij ook de inzet van de kernleden geprezen werd.

Powered by Blog Grabber