Oproep projectsubsidies ontwikkelingssamenwerking

Wie een projectsubsidie voor ontwikkelingssamenwerking wil aanvragen bij de gemeente Neerpelt, dient zijn aanvraag uiterlijk 31 mei in te dienen.

Elk jaar trekt de gemeente een budget van 5000 euro uit voor projectsubsidies in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Het doel van de projectondersteuning…Oproep projectsubsidies ontwikkelingssamenwerking

22-05-2016 12:00 – Ingezonden door Redactie

Wie een projectsubsidie voor ontwikkelingssamenwerking wil aanvragen bij de gemeente Neerpelt, dient zijn aanvraag uiterlijk 31 mei in te dienen.

Elk jaar trekt de gemeente een budget van 5000 euro uit voor projectsubsidies in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Het doel van de projectondersteuning is om in het Zuiden groepen van mensen of verenigingen aan te moedigen tot het ondernemen van projecten gericht op de sociale, maatschappelijke of economische ontwikkeling van een regio, gemeenschap of bevolkingsgroep. Het gemeentebestuur wil projecten ondersteunen die een duurzame ontwikkeling en de verzelfstandiging van de doelgroep beogen en uitgevoerd worden met betrokkenheid van een lokale partner. De begunstigden van deze subsidie zijn allen inwoners of verenigingen uit Neerpelt die actief zijn rond internationale solidariteit. Ngo’s kunnen geen gebruik maken van deze subsidie. Voor eenzelfde project mag gedurende vijf kalenderjaren een subsidie worden aangevraagd. Een aantal uitgaven zoals persoonlijke reis- en verblijfskosten komen niet in aanmerking voor subsidie.

De subsidieaanvraag kan ingediend worden uiterlijk op 31 mei, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkplein 1 te Neerpelt. De subsidieaanvraag wordt door het bestuur van de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) bekeken en mee beoordeeld door onafhankelijke externen. Vervolgens bezorgt de GROS een advies aan het college van burgemeester en schepenen dat de eindbeslissing neemt 

Zowel het reglement als het aanvraagformulier kan gedownload worden via www.neerpelt.be/GROS.

Powered by Blog Grabber