Overeenstemming wijkverpleging bereikt

Afgelopen drie weken is er veelvuldig overleg geweest over de ontstane situatie in de wijkverpleging tussen CZ (als vertegenwoordiger van alle zorgverzekeraars die in Zuidoost Brabant actief zijn) en ZuidZorg. Dit ging enerzijds over de groeiende vraag naar wijkverpleging in 2015, die groter is dan het…Overeenstemming wijkverpleging bereikt

05-11-2015 13:30 – Ingezonden door Redactie

Afgelopen drie weken is er veelvuldig overleg geweest over de ontstane situatie in de wijkverpleging tussen CZ (als vertegenwoordiger van alle zorgverzekeraars die in Zuidoost Brabant actief zijn) en ZuidZorg. Dit ging enerzijds over de groeiende vraag naar wijkverpleging in 2015, die groter is dan het volume dat de zorgverzekeraars bij ZuidZorg hadden gecontracteerd. Anderzijds ging het over de vergoeding voor deze overproductie.  Ook is vooruit gekeken naar omvang en tarief van de wijkverpleging voor 2016. Beide partijen zijn hierover tot een overeenstemming gekomen, waardoor ZuidZorg alle (bestaande en nieuwe) cliënten van goede wijkverpleegkundige zorg kan blijven voorzien.

Powered by Blog Grabber