Overhandiging petitie Infrabel

Op 2 februari ’16 hebben Jean Pauwels, Roger Vissers, Ludo Dewit en Peter Couwenberg, afgevaardigden van de vereniging vTv-Vereniging Treinreizigersvervoer, de petitie: Elektrificatie Mol – Hamont, mogen…Overhandiging petitie Infrabel

13-02-2016 11:19 – Ingezonden door Redactie

Op 2 februari ’16 hebben Jean Pauwels, Roger Vissers, Ludo Dewit en Peter Couwenberg, afgevaardigden van de vereniging vTv-Vereniging Treinreizigersvervoer, de petitie: Elektrificatie Mol – Hamont, mogen overhandigen aan mevrouw Lucia Van Laer en de heer Frédéric Petit, afgevaardigden van de heer Luc Lallemand, in Brussel.

De heer Luc Lallemand is gedelegeerd bestuurder van Infrabel. Het was een hartelijk ontvangen en er is met veel belangstelling naar de boodschap geluisterd en naar de petitie gekeken. De afgevaardigden van vTv-Vereniging Treinreizigersvervoer zijn dan ook vol vertrouwen dat de petitie Elektrificatie Mol – Hamont, welke door 6.545 mensen is ondertekend, ook door de gedelegeerd bestuurder van Infrabel, de heer Luc Lallemand met zorg zal worden ontvangen.

Powered by Blog Grabber