Sensoor blijft luisteren

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft namens nagenoeg alle gemeenten de opdracht ‘Anonieme hulp op afstand’ toevertrouwd aan Sensoor. Dit is het resultaat na een aanbestedingsprocedure met meerdere aanbieders. Het betekent dat de vrijwilligers van Sensoor ook na 1 januari onverminderd een luisterend…Sensoor blijft luisteren

30-10-2014 13:18 – Ingezonden door Redactie

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft namens nagenoeg alle gemeenten de opdracht ‘Anonieme hulp op afstand’ toevertrouwd aan Sensoor. Dit is het resultaat na een aanbestedingsprocedure met meerdere aanbieders. Het betekent dat de vrijwilligers van Sensoor ook na 1 januari onverminderd een luisterend oor bieden per telefoon, chat en e-mail.

Gemeenten zijn, in het kader van de nieuwe WMO, vanaf januari 2015 verplicht om anonieme hulp op afstand aan te bieden aan haar inwoners. Daarom is er een aanbestedingsprocedure in gang gezet waarop aanbieders een offerte konden indienen. De VNG heeft bij de beoordeling onder andere getoetst op werkwijze, effectiviteit en het vrijwilligers- en personeelsbeleid. “Sensoor heeft bewezen deze opdracht te kunnen vervullen, met dank aan meer dan 55 jaar ervaring en de ruim 900 voor dit werk goed opgeleide vrijwilligers. Voor personeel, vrijwilligers en vooral gebruikers van de dienst is deze toekenning ontzettend goed nieuws” aldus Willemieke Ottevanger, directeur van de Vereniging Sensoor Nederland. 

Aandacht op afstand 
Gehoord worden is een basisbehoefte van ieder mens. Het is nodig om inzicht te krijgen in gevoelens, problemen en het geeft steun bij verdriet. De vrijwillige medewerkers van Sensoor bieden een luisterend oor en een goed gesprek waarbij het verhaal van de ander centraal staat. Ze helpen gedachten onder woorden te brengen en denken mee hoe met een probleem of vraag om te gaan. De anonimiteit en het feit dat de dienst ook buiten kantoortijden bereikbaar is, maakt de hulp zeer laagdrempelig.   

Sensoor
Sensoor is de grootste organisatie in Nederland die emotionele ondersteuning op afstand biedt vanuit vestigingen in het hele land. Sensoor is sinds 1958 dag en nacht anoniem bereikbaar per telefoon. Jaarlijks voeren de vrijwilligers rond de 250.000 gesprekken via telefoon, chat en e-mail. Bellen kan dag en nacht via 0900-0767 of een lokaal nummer. Chatten en E-mailen kan via het beveiligde website van Sensoor. Voor de lokale telefoonnummers van Sensoor en chat- en e-mailhulp, zie www.sensoor.nl

Powered by Blog Grabber