101e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en…101e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

14-12-2018 11:07 – ’t Vlees is zwak

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
Ik heb je al zeker 100 keer gezegd dat we dat hier op die manier niet zeggen.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: Ich hebbich al hónderd kier gezigt dè we dè hie zoe ni zegge. Of: Eeg hebbig al zeker 100 kerre gezeed  da we dao hie op disse manier neet zeggen.
MAARHEEZE:  Ich heb óch al minstens 100 kèr gezegd da wi da hie ni op die meneer zegge.
BUDEL:  Ig hem eg al mier as 100 kerre gezigd dae wej dae hie ni zoeë zegge.
BUDEL-SCHOOT:  Eech heb ut ooch al 100 kier gezigt da willie da hie zoë ne zegge.
BUDEL-DORPLEIN:Ich heb uch nou al mier as honderd kier gezegd dè wij dè hie anders zeggen.
WEERT:  Och heb ich al waal hongerd kieer gezagdj doet vee det heej neet op deej menier zegge.
HAMONT:  Ich hem och aal 100 kieren gezigd de’ we’llie de’ hiej zoewe ne’ ze’ggen. Ook: Ich-hem et oche al zekèr honderd kiëre gezeejd dè we dè hiej zoewe nè zegge.

ACHEL: Ig hemt og al zeker honderd kieren gezééjd dè wé dè hie zôewe nie zèggen.
NEERPELT: Ich hem’och ael zeker honderd kiëre gezeed dè we dè hey op die manier nie zeggen. Ook: Ig hem og al zeker 100 kieren gezeedt dè wèllie dè heij  op die manier nie zeggen.
OVERPELT: Ich hem óch al zeker honderd kier gezeet dè we dè hêj zoe-e nie zegge … En ook: Ich hem och aal zeker honderd kiere gezeed dè we dè heij op die meniejr nie zegge!
GEEL: Ik hemme kik ei al hoonderd kiëre gezei da we da hie op dees manier ni zegge.
EINDHOUT: Ik hem ei al zeker hoonderd kere gezei da welle da hie op dees manieer zo nie zegge.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Waarom hebben de meeste mannen geen zin om mee te gaan winkelen?

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber