Concept raadsprogramma

Met als titel “Samen Vooruit” presenteren Cranendonck Actief! (CrA!), CDA en VVD in de raadsvergadering van 22 april a.s. hun concept raadsprogramma aan de nieuwe gemeenteraad van Cranendonck. Belangrijke rode draad in het pro-gramma is burgerparticipatie: het actief betrekken van burgers,…Concept raadsprogramma

18-04-2014 09:32 – Ingezonden door Redactie

Met als titel “Samen Vooruit” presenteren Cranendonck Actief! (CrA!), CDA en VVD in de raadsvergadering van 22 april a.s. hun concept raadsprogramma aan de nieuwe gemeenteraad van Cranendonck. Belangrijke rode draad in het programma is burgerparticipatie: het actief betrekken van burgers, bedrijven, organisaties en verenigingen in het beginstadium van het formuleren van plannen en het faciliteren van initiatieven uit de samenleving.

“Het concept programma is bewust alleen op hoofdlijnen geschreven”, aldus Karel Boonen, die voor CrA! de besprekingen leidde. “We wilden geen compleet dichtgespijkerd programma, want dan wordt aan andere partijen, binnen of buiten de raad, geen ruimte voor hun inbreng geboden. In de raadsvergadering van 6 mei kunnen alle partijen hun mening geven over het concept programma en het eventueel amenderen. We hopen dat uiteindelijk de raad unaniem achter het programma gaat staan.”

Nadat de raad het programma behandeld heeft, worden de inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen in onze gemeente uitgenodigd hun visie op het programma te geven. Vervolgens gaat het nieuwe bestuur met de reacties aan de slag om een collegeprogramma te maken. Daarmee worden de plannen voor de komende 4 jaar dan definitief.

“Burgerparticipatie is een speerpunt voor het CDA Cranendonck en gelukkig ook van de hele raad”, zo betoogt Frans Kuppens namens die partij. “Het zal niet van vandaag op morgen gaan, maar aan het einde van deze raadsperiode moet het betrekken van de burger de standaard zijn. Het lijkt misschien meer tijd te kosten maar doordat je draagvlak creëert, voorkom je vertraging en kosten verder in het proces.”

Sjaak den Breejen, onderhandelaar namens de VVD, is vooral blij omdat in het programma duidelijk gekozen wordt voor het afhandelen van lang slepende dossiers. “De doelstelling is om de benodigde stappen ter realisering van het DIC in deze raadsperiode te zetten en de verkeersproblematiek aan te pakken.  Ten aanzien van de realisatie van het Hof van Cranendonck is het zaak om, in goed overleg met de alle belanghebbenden, de snelheid erin te houden. Het mag geen slepende zaak worden.”

Beoogd wethouders
CrA! zal Jan van Tulden als wethouder voordragen (1 FTE). Voor het CDA Cranendonck wordt dat Frans Kuppens (1 FTE) en Carola Meuwissen is kandidaat voor de VVD Cranendonck (0,6 FTE). Nieuw is dat de kandidaten een gedegen geschiktheids- en ontwikkelingsassessment hebben ondergaan. “Op basis van deze objectieve methode hebben we kunnen vaststellen dat de beoogd wethouders de capaciteiten hebben om de zware taak van het wethouderschap te kunnen vervullen”, aldus Boonen. Over de invulling van de portefeuilles moet het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders overeenstemming bereiken. De stemming over de wethouderskandidaten en installatie van de wethouders vindt ook plaats in de raadsvergadering van 22 april a.s. De vergadering begint om 20.30 uur in De Smeltkroes te Maarheeze.

Powered by Blog Grabber