Cranendonck kiest nieuwe wethouders

In de extra raadsvergadering van 22 april zijn – zoals verwacht – Jan van Tulden (Cranendonck Actief), Frans Kuppens (CDA) en Carola Meuwissen (VVD) tot nieuwe wethouders van Cranendonck gekozen. De discussie…Cranendonck kiest nieuwe wethouders

25-04-2014 10:40 – Ingezonden door Redactie

In de extra raadsvergadering van 22 april zijn – zoals  verwacht – Jan van Tulden (Cranendonck Actief), Frans Kuppens (CDA) en Carola Meuwissen (VVD) tot nieuwe wethouders van Cranendonck gekozen. De discussie ging vooral over de wijze waarop de nieuwe coalitie tot stand is gekomen. De grote winnaar van de verkiezingen, Cranendonck Actief, had in de campagne benadrukt dat alle partijen eerst een gezamenlijk raadsprogramma zouden opstellen en dat daarna de beste wethouders uitgekozen zouden worden. 

Patrick Beerten (Elan) stelde vast dat gekozen is voor een coalitie van partijen, die stemmenwinst geboekt hebben. Hij merkte op dat zijn partij slechts 68 stemmen minder kreeg dan Cranendonck Actief. Als het om een zo groot mogelijk draagvlak gaat, had men beter voor een coalitie van de grootste partijen kunnen kiezen. Het had hem erg verbaasd dat al na een eerste gesprek van amper driekwartier over de procedure deze scheiding tussen coalitie en oppositie was gemaakt. Fractieleider Karel Boonen, die namens Cranendonck Actief als formateur is opgetreden, ging daar echter niet op in. Hij vond dat het streven naar een breed gedragen raadsprogramma nieuw is voor Cranendonck, evenals het assessment (toets op bekwaamheid), dat de drie wethouders ondergaan hebben. De resultaten van die toets zijn alleen aan de wethouders zelf bekend gemaakt. Frits van der Wiel (PvdA) plaatste vraagtekens bij de toegevoegde waarde van zo’n assessment, als zelfs onbekend is waarop de kandidaten dan getest zijn en als nog onbekend is voor welke portefeuille ze geschikt dienen te zijn. Patrick Beerten had ook graag aan zo’n assessment meegedaan. Als alle partijen hun wethouderskandidaten zo hadden laten testen, dan hadden op grond van de resultaten de beste drie als wethouder benoemd kunnen worden. Dat zou dan passen in de door Cranendonck Actief beloofde nieuwe aanpak. 

Volgens hem heeft nu de machtsvraag het proces bepaald, niet de inhoud. Wat in elk geval wel nieuw is, is dat een integriteittoets deel was van dat assessment. Deze toets is toegevoegd op verzoek van de Commissaris van de Koning. Uit de informatie, die de drie kandidaten hebben toevertrouwd aan de commissie die hun z.g. geloofsbrieven onderzocht, bleek dat dit aspect in orde is.  Karel Boonen bood in deze vergadering ook het raadsprogramma “Samen Vooruit” aan. Hij typeerde dat als een programma op hoofdlijnen, met burgerparticipatie als rode draad. Hij hoopte dat alle raadsfracties dit programma straks zullen onderschrijven, gezien de zware periode die de gemeente tegemoet gaat. Op 6 mei debatteert de raad over dit programma en kan het eventueel nog aanpast worden. Daarna kunnen (groepen) burgers er hun zegje over doen. Hoe dat georganiseerd wordt moet nog afgesproken worden. Met deze inbreng van de burgers (ook nieuw!) zal het raadsprogramma vervolgens vertaald worden naar een collegeprogramma.

 

Powered by Blog Grabber