De nieuwe Liller Heem

In nummer van april nemen we afscheid van ons kringlid Marc Hornix, die op 8 februari 2014 overleed.De nieuwe Liller Heem

19-04-2014 13:45 – Ingezonden door Redactie

In nummer van april nemen we afscheid van ons kringlid Marc Hornix, die op 8 februari 2014 overleed. Een bijdrage is gewijd aan de erfgoeddag met als thema ‘grenzeloos’ op zondag 27 april 2014. Iedereen is welkom in het oud-gemeentehuis van Sint-Huibrechts-Lille van 10 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 18 uur. Bij deze gelegenheid zijn o.m. de onlangs verkregen teutenregisters van de compagnieën Geenkens en Klok te zien.

Er wordt in een samenwerking van verschillende heemkundige kringen uit Noord-Limburg hard gewerkt aan de tentoonstelling ‘De Groote Oorlog rond de Kluis’. Vanaf 2 augustus kan je deze bezichtigen in de Achelse Kluis, zie ook www.noordlimburg1914-1918.be. In dit nummer brengen we een sfeerschepping van Sint-Huibrechts-Lille rond 1910. Een uitvoerig artikel licht ons in over de armoede en armenzorg en hoe we hiermee zijn omgegaan in de voorbije eeuwen. Het artikel over de IJzerbedevaart in vorig nummer inspireerde een andere lezer om zijn herinneringen neer te schrijven.
Wie kent niet het mooie huis in de Kanaalstraat, maar weinigen spreken nog over het huis van Piet van den Akker. Hij had ook een broer die meewerkte in de houtzagerij en in Lille woonde. Enkele kleinkinderen brengen een bijdrage over de familie Gerard van den Akker-Groos. Het geheel wordt vervolledigd met de kroniek, een gouden jubileum en de oude doos. Het Liller Heem is te verkrijgen op het secretariaat van de Heemkundige Kring van Sint-Huibrechts-Lille, Dorpsstraat 30, tel. 011/640209 of via info@heemkunde-shlille.be. Een los nummer bedraagt 3,50 euro, een abonnement 12 euro.

Powered by Blog Grabber