‘Dit geeft Metalot de benodigde boost’

Met het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan in september is het Duurzaam Industrieterrein Cranendonck (DIC) een flinke stap dichterbij gekomen. Verschillende betrokken partijen, waaronder Nyrstar,…‘Dit geeft Metalot de benodigde boost’

23-10-2017 13:55 – Ingezonden door Roy de Leijer

Met het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan in september is het Duurzaam Industrieterrein Cranendonck (DIC) een flinke stap dichterbij gekomen. Verschillende betrokken partijen, waaronder Nyrstar, Natuurmonumenten en Metalot 3c, staan na jaren van vergaderen klaar om uit de startblokken te schieten.

Het vaststellen van het bestemmingsplan door de Cranendonckse gemeenteraad wordt als een grote stap voorwaarts gezien voor Metalot, de verzamelnaam voor de ontwikkelingen op en rondom het terrein van Nyrstar in Budel-Dorplein, waarvan het DIC een belangrijke pijler is.
“Dit geeft Metalot de benodigde boost”, verwacht wethouder Frans Kuppens van de gemeente Cranendonck. Hij geeft aan dat er de komende periode ook wordt gekeken naar mogelijke winstpunten voor het dorp, zoals de ingebruikname van het Heilig Hart Park. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om het plein bij de Cantine een nieuwe look en feel te geven. Verder worden de plannen voor het plaatsen van een recreatieve brug over de Zuid-Willemsvaart steeds concreter. Kuppens: “Daarnaast gaan we opnieuw in gesprek met de verschillende stakeholders, zoals Kempen Airport. We willen mensen bij het terrein betrekken, niet alleen in Cranendonck, maar in de hele regio.” Door de provincie Noord-Brabant wordt er een kwartiermaker aangesteld die verder vorm gaat geven aan de ambities en plannen.

Harry Denis, directeur van Nyrstar, is blij met de recente ontwikkelingen. Denis: “Al in 1999 zijn de eerste contacten gelegd. In 2012 waren we er ook al een keer dichtbij. Op dat moment waren we met verschillende bedrijven in gesprek.” Hij ziet vooral mogelijkheden voor start-ups en proefopstellingen op het gebied van research en development. In eerste instantie gaat het om pilotachtige initiatieven, aldus Denis: “Ik hoop ieder jaar een bedrijf naar het terrein toe te kunnen halen. Het is de bedoeling er gezamenlijk wordt opgetrokken. We zoeken naar onderlinge synergie en win-win situaties.”

Een van de meest concrete initiatieven is Metalot 3c, een samenwerking tussen Nyrstar, TU Eindhoven, kenniscentrum Telos, de gemeente Cranendonck en provincie Noord-Brabant. De plannenmakers willen van Metalot een (inter)nationale hotspot maken op het gebied van innovatie en het circulair gebruik van metalen en energie. Philip de Goey, hoogleraar en decaan aan de TU Eindhoven: “We zijn opgericht vanuit de gedachte om een volledige duurzame industrie te realiseren.” De eerst stap wordt gezet met de realisatie van een tientallen hectares groot zonnepark. De Goeij: “Energie is het probleem echter niet, wel het opslaan ervan in batterijen.” Metalot 3c wordt volgens hem een soort speelterrein op het gebied van zogeheten metalfuels, waarbij energie in metalen worden opgeslagen. De Goeij: “Een motor is er bijvoorbeeld nog niet. Hier zullen de eerste proeven gaan plaatsvinden.”
“Nu is het moment aangebroken om door te pakken”, aldus mede-initiatiefnemer Jan Vlassak, die aangeeft dat er met verschillende onderwijstakken en -niveaus verbinding wordt gemaakt.  Zo zijn er onder meer plannen voor een nieuw schoolgebouw en een grootscheepse metamorfose van de Cantine.
De ontwikkelingen in Budel-Dorplein moeten op den duur tussen de vijfhonderd en duizend extra arbeidsplaatsen opleveren. Daarnaast wordt er een bedrag van ongeveer 2,75 miljoen euro in natuurcompensatie gestoken. Daardoor kan er in een gebied met de omvang van bijna vierhonderd hectare, nieuwe natuur worden gecreëerd. Dit gebeurt onder de noemer Metalot Nature. “We streven er naar om het gebied toegankelijk te maken voor het publiek. Bijvoorbeeld door wandelpaden aan te leggen”, vertelt Rob van Schijndel van Natuurmonumenten. Ook wordt onderzocht naar wat er mogelijk is voor het gebied De Hoort, dat onlangs voor bezoekers werd afgesloten.
Van Schijndel spreekt van een bijzonder gebied: “Er is hier veel natuur in combinatie met een fabriek die metalen produceert.”
Een paar jaar geleden is er al honderd hectare overgedragen aan Natuurmonumenten. Van Schijndel: “Daar worden nu weer kraanvogels en woudaapjes gezien.” Het is een voorbode van de overige geplande natuurcompensatie. Van Schijndel: “We kunnen pas echt aan de slag als het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld.”

Het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan ligt nog tot en met 29 november ter inzage in het gemeentehuis in Budel.

Foto: Met van links naar rechts: Jan Vlassak (Metalot 3c), Philip de Goeij (Metalot 3c), Harry Denis (Nyrstar), Rob van Schijndel (Natuurmonumenten) en Frans Kuppens (wethouder Cranendonck).

Powered by Blog Grabber