Geen verblijfsbelasting in Hamont-Achel

Bij de voorstelling van het budget 2014 en de meerjarenplanning 2014-2019 op de gemeenteraad van 23 december 2013 werd o.a. een “verblijfsbelasting” ingevoerd vanaf 2015. Aan de toeristen welk in Hamont-Achel overnachten zou een kleine bijdrage gevraagd worden.Geen verblijfsbelasting in Hamont-Achel

02-05-2014 16:00 – Ingezonden door Redactie

Bij de voorstelling van het budget 2014 en de meerjarenplanning 2014-2019 op de gemeenteraad van 23 december 2013 werd o.a. een “verblijfsbelasting” ingevoerd vanaf 2015. Aan de toeristen welk in Hamont-Achel overnachten zou een kleine bijdrage gevraagd worden.

Tijdens de toelichting van deze belasting op de gemeenteraad beloofde schepen van financiën Serge vander Linden dat er op korte termijn overleg zou gevoerd worden met de sector van de logiesverstrekkende bedrijven om de modaliteiten van deze belasting verder te bespreken. Na twee overlegmomenten met de toeristische sector werd beslist om deze belasting niet in te voeren.

Schepen van Financiën Serge vander Linden: “Na bespreking met de sector maakten we diverse afspraken met volgende uitgangspunten; de toeristische sector mag geen nadeel ondervinden van dergelijke belasting en de stadskas mag evenmin benadeeld worden. Doordat de voorziene middelen in het stadsbudget niet geïnd zullen worden en dit budgetneutraal dient te blijven werd met de sector afgesproken dat er voor een gelijkwaardig bedrag minder zal uitgegeven worden aan toeristische uitgaven. Voor de Hamont-Achelse belastingbetaler wijzigt er dus niets door het niet innen van deze belasting”.

 

Powered by Blog Grabber