Gemeenten leggen 100 huisbezoeken af

Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor een aantal zorgtaken die nu nog door de Rijksoverheid worden uitgevoerd. Deze taken worden uit de AWBZ overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet voert de gemeente uit.Gemeenten leggen 100 huisbezoeken af

26-04-2014 10:59 – Ingezonden door Redactie

Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor een aantal zorgtaken die nu nog door de Rijksoverheid worden uitgevoerd. Deze taken worden uit de AWBZ overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet voert de gemeente uit. De taken die de gemeente er straks bij krijgt, gaan over de ondersteuning en begeleiding van mensen met een beperking, psychische problemen en ouderen. De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard trekken hierbij samen op.

 De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard vinden het belangrijk om in gesprek te gaan met de mensen die deze begeleiding nu ontvangen. Onder de begeleiding vallen ook kortdurend verblijf en ‘logeren’. De gemeenten willen graag horen welke begeleiding mensen krijgen en wat dat voor hun betekent. Om hier een goed beeld van te krijgen, gaan de drie gemeenten de komende twee maanden op bezoek bij 100 cliënten. In totaal zijn er ongeveer 700 cliënten die op dit moment begeleiding krijgen. 

“Door nu al een deel van deze cliënten te bezoeken, willen we als A2-gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard) een goed beeld krijgen van de situatie van deze inwoners. Deze informatie kunnen we straks gebruiken voor ons beleid. Alle gemeenten en dus ook wij krijgen te maken met flinke bezuinigingen. Op begeleiding en kortdurend verblijf gaat het om 25% bezuinigingen. Dat betekent dat wij dingen anders moeten regelen. We vragen als gemeentebestuur dan ook steeds vaker of mensen dingen zelf of in hun eigen netwerk kunnen regelen. Op die manier zorgen we ervoor dat mensen die het echt niet zelf redden op een vangnet kunnen rekenen’, aldus demissionair wethouder Frans Strik van de gemeente Cranendonck.

Powered by Blog Grabber