Kerkelijke onderscheiding voor Harrie Kuipers

Op zondag 1-e Paasdag mocht Budelnaar Harrie Kuipers uit handen van Mgr. Mutsaerts de hoogste kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice  (voor kerk en paus) ontvangen.Kerkelijke onderscheiding voor Harrie Kuipers

25-04-2014 12:30 – Ingezonden door Redactie

Op zondag 1-e Paasdag mocht Budelnaar Harrie Kuipers uit handen van Mgr. Mutsaerts de hoogste kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice  (voor kerk en paus) ontvangen. Harrie kreeg de versierselen behorende bij deze onderscheiding uitgereikt tijdens de Hoogmis in de St. Gertrudiskerk van Maarheeze, temidden van zijn collega-koorzangers. Mgr. Mutsaerts ging in zijn toespraak in op de vele verdiensten , die Harrie in zijn ruim 60-jarige loopbaan als koorzanger, maar ook als bestuurslid en waarnemend dirigent heeft gehad voor de kerk en roemde hem niet alleen als koorzanger met een grote liefde en kennis van de gregoriaanse kerkmuziek , maar ook als een aimabel en gelovig mens. Ook zijn vrouw Jet, die hem al die jaren heeft gesteund en gestimuleerd werd door de bisschop in de huldiging betrokken.

Harrie is als volwaardig koorzanger gestart, toen hij op 17-jarige leeftijd een proeve van bekwaamheid moest afleggen ten overstaan van Pastoor Panis en meester Smolenaars. Al ruim 60 jaar is Harrie de koorzang trouw gebleven, sterker nog , zijn passie om de gregoriaanse kerkmuziek te zingen en de teksten te doorgronden is in later jaren alleen maar toegenomen. Er zal nagenoeg geen dag voorbijgaan of Harrie haalt zijn zangboek te voorschijn en zal enkele passages hieruit zingen. De gregoriaanse muziek is volgens Harrie “emotie en devotie” en als je daardoor geraakt wordt dan kom je daar niet meer vanaf.

Tot enkele jaren terug zong Harrie in de Budelse kerk , maar toen het kerkkoor aldaar uiteen viel is hij overgestapt naar het kerkkoor in Maarheeze , waar hij met  open armen werd begroet. In 2012/2013 is Harrie een tijd lang waarnemend dirigent geweest en heeft daarmee het kerkkoor door een moeilijke periode  heen geloodst. Ook bij de Schola Cantorum van de Achelse Kluis zingt Harrie al meer dan 25 jaar en heeft met dit koor van naam en faam tot ver over de landsgrenzen optredens verzorgd. Vele jaren heeft Harrie ook zitting gehad in het koorbestuur. Harrie is van plan om  nog talrijke jaren als zanger door te gaan. Voor het kerkkoor in Maarheeze is dit een geruststellende gedachte.

 

Powered by Blog Grabber