Lintjesregen 2014: Jan Verheijden

Tien inwoners van de gemeente Cranendonck kregen donderdag en vrijdag uit handen van burgemeester Marga Vermue een lintje vanwege hun verdiensten voor de samenleving.Lintjesregen 2014: Jan Verheijden

28-04-2014 11:27 – Ingezonden door Redactie

De heer Jan Verheijden is van 1972 tot 2012 werkzaam geweest als leerkracht. Hij heeft zich in die tijd enorm ingezet voor de goede contacten tussen wijk en school en bood hulpbehoevende kinderen extra sociale en didactische ondersteuning. Hij heeft zich in het bijzonder ingezet voor de integratie van allochtone kinderen. Daarnaast zette hij zich, naast zijn reguliere taken, onder andere in, als vrijwilliger voor kindervakantiewerk, de schooltuin, natuur- en milieueducatie en acties voor goede doelen. 

 Naast het werk rondom de school is Jan ook 10 jaar bestuurslid en jeugdleider geweest van voetbalclub DESM in Weert. Vanaf 1990 is hij vrijwilliger voor de organisatie van de stichting Fakkelestafette Weert-Brussel-Weert en de jaarlijkse viering van de bevrijding in Weert. Hiervoor onderhoudt hij contacten met oud-strijdersverenigingen in het buitenland, fungeert als journalist, redacteur en beheerder van het archief. Ook is hij sinds 1991 voorzitter (tot medio 2011) en lid van de werkgroep eerste communie van de Parochie O.L.V. Visitatie Budel/Gastel. 

Gezien de werkzaamheden als basisschoolleerkracht gedurende 40 jaar en de vele vrijwillige activiteiten wordt de heer Verheijden tijdens de Algemene Gelegenheid 2014 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

 

Powered by Blog Grabber