‘Politiek is toch best wel leuk’

Ongeveer 45 leerlingen havo/vwo leerlingen uit de tweede klas van het College Cranendonck namen afgelopen woensdag een kijkje in de keuken van de lokale politiek.‘Politiek is toch best wel leuk’

11-04-2014 10:45 – Ingezonden door Redactie

Ongeveer 45 leerlingen havo/vwo leerlingen uit de tweede klas van het College Cranendonck namen afgelopen woensdag een kijkje in de keuken van de lokale politiek. Van 9.00 tot 21.00 uur waren ze bezig met het project ‘Wegwijs op het Gemeentehuis’ waarbij ze zelf politieke partijen vormden en een plan bedachten rondom het thema maatschappelijke betrokkenheid. HAC Weekblad woonde de leuke raadsvergadering bij waarbij er beslist werd waaraan de gemeente 1250 euro gaat besteden.

Door Bert Slenders

Hoe is het om zelf het middelpunt te zijn in het politieke proces? Die vraag konden de leerlingen van het College Cranendonck na afgelopen woensdag beantwoorden. Ze gingen naar het gemeentehuis en praatten met de burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren. Ook was er een persgroep die de Jeugd Cranendonck Krant maakte over de Jeugd en Politiek dag. Dit alles werd in goede banen geleid door Paladijn, in samenwerking met Het College, het Huis voor Democratie en Rechtstaat, ProDemos en de gemeente Cranendonck.

In de smeltkroes vond ’s avonds om 19.00 uur de raadsvergadering plaats waarbij de jeugdige raadsleden plaats namen achter de microfoons. De zaal zat vol met leerlingen, ouders, onderwijzers en gemeenteraadsleden. Net als in het echt opende burgemeester Marga Vermue op plechtige wijze de vergadering waarbij iedereen werd geacht te staan. Hierna kreeg iedere partij drie minuten om hun plannen rondom het thema maatschappelijke betrokkenheid te presenteren. Zo bedacht de Partij voor de Sport een sportdag voor jongeren. De Partij voor Jongeren en Gezondheid kwam met een plan tegen pesten.

De Partij voor Cranendonck bedacht een folder om de gevaren van sociale media aan de kaak te brengen. De Partij van Budel wilde de mensen uit het toekomstige asielzoekerscentrum betrekken in de gemeente. En de Partij van de scholieren bedacht een activiteitendag voor ouderen.

Vervolgens mochten de 90 mensen in de zaal stemmen waarna de zetelverdeling bekend werd. De twee partijen met de meeste stemmen kregen een extra partijlid ter ondersteuning voor het debat. Voor iedere partij was er zes minuten de tijd om vragen te stellen en te reageren op kritische vragen als: ‘Wat wil je hiermee op langere termijn bereiken?’ en ‘Wat heeft dit te maken met maatschappelijke betrokkenheid?’. Hierop kwamen leuke antwoorden als: ‘Dan had je beter op moeten letten tijdens de presentatie over onze partij’, en ‘Natuurlijk vinden wij het een goed idee!’. Je zag de jeugdige politici nadenken en gezamenlijk overleggen, om de andere partijen eens flink het vuur aan de schenen te leggen. De zaal genoot met volle teugen, met regelmaat werd er hard gelachen om rake opmerkingen en geklapt uit respect.

Na dit felle debat werd de vergadering geschorst en gaf de burgemeester de opdracht om onderling te lobbyen. Want er moest wel een meerderheid gehaald worden voor een plan. Heftig werd er heen en weer gekibbeld door de leerlingen die elkaar probeerden over te halen. Uiteindelijk riep de burgemeester de vergadering weer bijeen en werd er door de raadsleden schriftelijk gestemd. De 1250 euro van de gemeente wordt besteedt aan het project om pesten aan de kaak te stellen en terug te dringen van de Partij voor Jongeren en Gezondheid. Onder luid applaus werden de winnaars onthaald en kregen zij een oorkonde van de burgemeester.

De leerlingen van het College Cranendonck waren enthousiast over de politieke dag. “Ik had verwacht dat het saaier was”, zegt Wouter van de Partij van de Sport. “Maar dat was niet zo. Het is leuk dat met eigen ideeën ook echt iets gedaan wordt.” Jade van de winnende partij: “In het begin zag ik wel tegen deze dag op, omdat ik politiek niet zo heel interessant vind, maar uiteindelijk was het toch wel leuk en best boeiend.”

Powered by Blog Grabber