Portefeuilleverdeling vastgesteld

Het college van b en w heeft naar aanleiding van de benoeming van de wethouders de volgende portefeuilleverdeling en vervangingsregeling vastgesteld. De verdeling van de projecten wordt 6 mei bijgevoegd.Portefeuilleverdeling vastgesteld

29-04-2014 19:30 – Ingezonden door Redactie

Het college van b en w heeft naar aanleiding van de benoeming van de wethouders de volgende portefeuilleverdeling en vervangingsregeling vastgesteld. De verdeling van de projecten wordt 6 mei bijgevoegd. 

Burgemeester M.M.D. Vermue – Vermue:
Openbare orde en Veiligheid
Communicatie
Bestuurszaken
Intergemeentelijke samenwerking
Personeel en Organisatie
Recreatie en Toerisme
Handhaving coördinatie
ICT
A2 samenwerking
Kunst en Cultuur
Projecten: N.t.b.

Wethouder P.J. van Tulden (fulltime): eerste loco-burgemeester
Maatschappij en Zorg
WMO
Sport
Jeugdbeleid
Onderwijs
Kermis
Projecten: N.t.b.

Wethouder F.M. Kuppens (fulltime): tweede loco- burgemeester
Financiën
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Grondzaken
Buurtbeheer/burgerparticipatie
Economie
Openbare ruimte
Projecten: N.t.b.

Wethouder C.C.R.M. Meuwissen (parttime 60%): derde loco- burgemeester
Ruimtelijke Ordening
Milieu
Monumentenbeleid
Handhaving op het gebied van Milieu en Ruimtelijke Ordening
Verkeer
Volkshuisvesting
Projecten: N.t.b.

Powered by Blog Grabber