Project Beleef de Bever: “Stukje natuur vernietigen om zo betere natuur te realiseren”

In de winter gaan de werken aan Domein De Bever van start. De natuur heeft er jarenlang vrij zijn gang kunnen gaan, zonder grootschalig onderhoud. Het gevolg is dat de vijver nu dicht dreigt te slibben….Project Beleef de Bever: “Stukje natuur vernietigen om zo betere natuur te realiseren”

27-10-2017 14:55 – Ingezonden door Redactie

In de winter gaan de werken aan Domein De Bever van start. De natuur heeft er jarenlang vrij zijn gang kunnen gaan, zonder grootschalig onderhoud. Het gevolg is dat de vijver nu dicht dreigt te slibben. In samenwerking met het Regionaal Landschap Lage Kempen en het Agentschap Bos en Natuur gaat de stad nu starten met een grootschalig project om zo Domein De Bever weer in topconditie te krijgen én om het een educatieve invulling te geven.

Door Jana Poukens

Een eerste fase van de werken bestaat uit het kappen van een groot aantal bomen rondom de vijver. “De grootste oorzaak van het dicht-
slibben is het parelvederkruid, een agressieve exoot die al meer dan de helft van de vijver overwoekert en de fauna en flora bedreigt,” legt schepen van Milieu Guy Joosten uit. “Dit parelvederkruid voedt zich met bladafval en daarom is het kappen van de bomen aan de rand van de vijver noodzakelijk.” Joosten gaat verder: “In feite moeten we een stukje natuur vernietigen om zo uiteindelijk een betere natuur te creëren.” De volgende fases van het project bestaan uit vijverherstel, heideherstel en het aanleggen van een belevenispad. Niet enkel zal het parelvederkruid verwijderd worden, ook zal de vijver natuurvriendelijk ingericht worden met een plasdraszone langs de oevers. Een reeds bestaande open plek in het bos van ongeveer 1 hectare groot wordt omgevormd naar natte heide. Hierdoor zullen heel wat dier- en plantensoorten, zoals de zeldzame heikikker, profiteren van deze natuurherstellingswerken.
Om de werken en de communicatie omtrent het project mede te ondersteunen is er al vanaf het begin een werkgroep betrokken bij het project, bestaande uit verschillende lokale verenigingen waaronder sterrenwacht De Noorderkroon en aangrenzende landbouwers, de zogenaamde Bever-ambassadeurs. Joosten: “We willen iedereen betrekken bij het project en communiceren dan ook zo goed mogelijk over de plannen.” Om de communicatie zo open en duidelijk mogelijk te laten verlopen is er ook een gloednieuwe website gelanceerd waar alle info over het project te raadplegen is. “We snappen namelijk de reactie die er zal komen omtrent de grootschalige kapwerken, maar we willen iedereen laten weten dat dit noodzakelijk is voor het voortbestaan van de fauna en flora in en rond Domein De Bever.”
In de laatste fase van de werken, die tot ongeveer zullen duren tot het najaar van 2018, zal er ook een beleef- en ontdekkingspad aangelegd worden. Dit gebeurt met de financiële steun van LEADER, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het pad zal ongeveer 2 kilometer lang zijn en langs de heide, de vijver en de nabijgelegen blauwe bessenplantage kronkelen. Ook zullen er enkele educatieve elementen geplaatst worden zoals een uitkijktorentje over de plantage, een trekschuitje en droge voetenpad, om zo het publiek meer te informeren over de natuurwaarden, de hedendaagse landbouwgebruiken en het belang van waterhuishouding voor landbouw en natuur in het gebied. De totale investering voor de werken bedraagt 300.000 euro, waarvan een deel gesubsidieerd wordt via Europa, Vlaanderen en de provincie Limburg en de Vlaamse overheid. Tijdens de werken blijft het domein toegankelijk, maar er kan wel
tijdelijk hinder zijn. Kijk voor meer info op www.beleefdebever.be

Powered by Blog Grabber