Wonen en werken in de grensstreek

‘Grensoverschrijdend wonen, werken of ondernemen.’ Zo’n 140 Nederbelgen bezochten op 31 maart rond dit thema een informatieavond van de Stichting grensarbeid, dé belangenbehartiger voor actieve en gepensioneerde…Wonen en werken in de grensstreek

12-04-2014 18:15 – Ingezonden door Redactie

‘Grensoverschrijdend wonen, werken of ondernemen.’ Zo’n 140 Nederbelgen bezochten op 31 maart rond dit thema een informatieavond van de Stichting grensarbeid, dé belangenbehartiger voor actieve en gepensioneerde arbeiders in de grensstreek. Het team België van Rabobank Weerterland en Cranendonck was gastheer van deze avond in Nederweert. De conclusie: zonder de specialisten van de Stichting grensarbeid zou je als Nederbelg volledig de weg kwijtraken in het woud van wetten en regels.
Voor inwoners van Nederland en België die over de grens hun boterham verdienen, verandert er elk jaar wel iets in de wetgeving rond belastingen, pensioenen, lijfrente en werkloosheid. Soms pakt de verandering positief uit voor de portemonnee, dan weer negatief. En heel vaak is voor een nieuwe bepaling de tussenkomst van de rechter nodig.
Op deze manier vat vicevoorzitter Ivan Cools van het Nederlands-Belgisch Centrum, ook wel de Stichting grensarbeid genoemd, de twee uur durende informatieavond in Nederweert samen. Het team België van Rabobank Weerterland en Cranendonck zette deze avond de deuren open voor leden voor de stichting grensarbeid, deze leden zijn grensarbeiders, woonachtig in de grensstreek. De Rabobank vindt het belangrijk dat zij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en de veranderingen op fiscaal en sociaal-rechterlijk gebied. “Samen sterker betekent ook dat we verbindingen leggen en experts inschakelen op terreinen waar we zelf onvoldoende in thuis zijn”, vertelt accountmanager Roy Maassen namens team België.

Hypotheekrente
Aan experts geen gebrek deze avond. De stichting grensarbeid heeft vijf specialisten afgevaardigd. Naast Ivan Cools zijn dat Kurt van Heerewaarden, Carline Vanrobays, Edwin van Overmeire en Valerie Ramaekers. Samen leiden zij de toehoorders door de complexe wereld van het Nederlands en Belgisch fiscaal recht, het internationaal sociaal recht en het arbeids- en sociaalverzekeringsrecht. Diverse onderwerpen passeren de revue. Denk aan grensoverschrijdende pensioenen en spaartegoeden, de uitkeringen bij werkloosheid, het omrekenen van fiscaal loon vanuit Nederland naar België en de regels rond hypotheekrenteaftrek.
Met name rond dat dat laatste thema – de hypotheekrenteaftrek – wacht een aantal grensarbeiders een belangrijke verandering. Kurt van Heerwaarden licht toe: “Als je in België woont maar in Nederland werkt, heb je nu op grond van het keuzerecht de mogelijkheid om je hypotheekrente af te trekken. Dat kan soms duizenden euro’s voordeel opleveren. Vanaf 1 januari 2015 verdwijnt de zogeheten inhaal- en terugploegregeling en kom je alleen nog in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek als je een gekwalificeerd belastingplichtige bent. Dat wil zeggen: als je 90 procent van je inkomen in Nederland verdient. Als je daar niet aan voldoet, verlies je dus je aftrekpost. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat ook de wetgever zelf ook nog niet helemaal overtuigd is van die 90 procent-eis. Er is nog veel onduidelijkheid.”

Complex
Europa mag dan op papier één zijn, de fiscale verschillen tussen de lidstaten zijn nog levensgroot, zo leert deze avond. Ook tussen Nederland en België. Het wordt pas écht complex als je in het ene land woont en in het andere werkt en in beide landen pensioen of spaargeld hebt opgebouwd. Neem de regels rond werkloosheid. In België is de uitkering bij werkloosheid aanzienlijk lager dan in Nederland maar wordt ze wel voor onbepaalde tijd uitgekeerd. Daar staat weer tegenover dat je in België alleen maar een werkloosheidsuitkering krijgt als je buiten je eigen schuld om werkloos bent geworden.
Nog een voorbeeld. Als je in België woont en in Nederland werkt moet je ook in België je Nederlandse loon opgeven bij de fiscus. “Let wel: niet je brutoloon, maar het loon minus de in Nederland ingehouden loonheffingen en zorg- en sociale verzekeringspremies. Hoe lager het loon dat je in België opgeeft aan de belastingdienst, hoe lager het bedrag dat je aan lokale, gemeentelijke heffingen moet betalen”, vertelt avondvoorzitter Ivan Cools.
Het belangrijkste advies van deze avond: ga niet zelf uitdokteren hoe het zit met uw belastingen, sociale premies, lijfrente en pensioen, maar laat u informeren door een specialist. Als het om hypotheekrente gaat, is het verstandig om vóór 2015 al een afspraak te maken met uw adviseur. Ivan Cools: Op die manier weet u waar u staat. Gaat u een belangrijke aftrekpost verliezen of kunt u zorgeloos gaan genieten van uw pensioen.” 

Powered by Blog Grabber