118e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.

Stuur een e-mail naar [email protected]

Vorige week was de zin:

Niets is onmogelijk? Heb je al ooit geprobeerd om appelmoes aan de tafel vast te nieten?

We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: Niks is onmeugeluk? Hedde al uit geprobeerd um spiês èn de tóffel vâst te niete? En: Niks is onmugeluk ? hedde gi al uit oetgeprobeerd um spies an de toffel vaaêst te nieten ?

MAARHEEZE:  Alles kan? Hadde al uit geprebeerd um appelmoes aen de toffel vast te niete?

BUDEL:  Niks is onmeugelik (=Alles kan) ? Hejje wel us geprobeerd um appelmoes oan de toffel vàst te nietuh?

BUDEL-DORPLEIN: Niks is onmeugeluk? Hejje uijt al us geprobeerd um appelemoes vast te nieten oan de toffel?

HAMONT:  Niks is onmeugeluk…? Hed de gi al us  uijt  geprombeerd om appele spiejs oan de toffel vaast te niejten…? Maar ook: Niks is onmeugelek? Hèdde al ui-jt gepreubeerd om spiejs oanne toffel vaast te niette?

ACHEL: Niks is onmeugelik?Hedde al oeiwt geprobeerd um appelspiejs oan de toffel vaast te nieten?

NEERPELT: Niks is onmeugelek? Hedde gé aal oeijt geprobeerd om appelmoes aon de toffel vaast te nieten? Ook: Niks is onmeugelijk ? Hedde gè aal oewejt geprobeerd um appelspies oan de toffel vaast te nieten ?

EINDHOUT: Nikse is onmogelaak? Hedde ga al oewet is geprobeerd om appelspaas on de tafel vast te nieten?

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:

Zijn boterham is in het water gevallen. Niet met opzet maar met pindakaas!

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar [email protected] dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.