Bestuur WeertEnergie legt eerste zonnepaneel

WEERT – Na jaren van voorbereiding kon het bestuur van WeertEnergie op woensdag 10 april 2019 het eerste zonnepaneel echt leggen op het Zonnepark Altweerterheide. Als de werkzaamheden volgens plan verlopen, is het complete zonnepark eind mei 2019 operationeel. 

Het Zonnepark Altweerterheide bestaat uit zonnepanelen op de grond en op de daken van de ernaast gelegen stallen. In totaal gaat het om ca. 6.500 zonnepanelen, die 100% lokale groene stroom leveren aan 400 huishoudens per jaar.  Het unieke aan het Zonnepark Altweerterheide is de combinatie tussen innovatie en burgerparticipatie. Innovatie, door aan de zonnepanelen een buurtbatterij te plaatsen, die inspeelt op de stroombehoefte van de inwoners van Altweerterheide. Via monitoring wordt de stroomtoevoer stabiel gehouden. Burgerparticipatie, door de inwoners van Weert bij het zonnepark te betrekken. Enerzijds door het organiseren van inspraak- en informatieavonden en anderzijds door inwoners de kans te geven mee te investeren in het park.  WeertEnergie is een coöperatieve energievereniging, opgericht op 4 juli 2013, van inwoners uit Weert, die samen betaalbare, eigen en duurzame energie willen opwekken en leveren. Ook zet WeertEnergie sterk in op het besparen van energie via het project WarmWonenWeert. Een ander groot project is het Windpark Weert dat als alles volgens plan verloopt in 2020 gerealiseerd gaat worden aan de A2 richting Kelpen-Oler.  Kijk voor meer informatie op www.weertenergie.nl.

Foto Bestuur Weert Energie legt eerste zonnepaneel