Cultuurkring: Kunstgeschiedenis

Op donderdag 11 april om 14.00 uur organiseert de Cultuurkring Hamont-Achel een namiddag Kunstgeschiedenis. Dit gaat door in Dienstencentrum De Kring, Bosstraat 7 Hamont. Deze keer komt aan bod: “Henry…Cultuurkring: Kunstgeschiedenis

13-04-2019 12:30 – Ingezonden door Redactie

Op donderdag 11 april om 14.00 uur organiseert de Cultuurkring Hamont-Achel een namiddag Kunstgeschiedenis. Dit gaat door in Dienstencentrum De Kring, Bosstraat 7 Hamont. Deze keer komt aan bod: “Henry VIII, Frans I en Karel V”. De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen, in het bijzonder voor senioren. De toegang is €6 per activiteit (inclusief koffie/thee en eventuele toelichtingen). Met een cultuurpas heeft u toegang tot alle activiteiten.

Zij waren tijdgenoten, concurrenten en gezworen vijanden, maar ook mecenassen in de renaissance van het 16de eeuwse Europa. Alledrie hebben zij in min of meerdere mate bijgedragen om de kunsten te bevorderen, zowel schilderkunst, toegepaste kunsten als architectuur. In vogelvlucht bekijken we een aantal voorbeelden. Hendrik VIII was van 1509 tot 1547 koning van Engeland, heer van Ierland en later ook koning van Ierland. Hij stamde uit het Huis Tudor en was een zoon van Hendrik VII en Elizabeth van York. Hendrik staat bekend als het prototype van de zelfbewuste renaissance-vorst. Hij was intelligent en geïnteresseerd in kunst en wetenschap. Hij werd echter ook beschouwd als liefdeloos, egoïstisch en wreed. Frans I werd in 1515 tot koning van Frankrijk gekroond te Reims en regeerde tot zijn dood in 1547. Frans I wordt gezien als de eerste Franse vorst die zelf door de renaissance beïnvloed werd. Tijdens zijn bewind kwam de culturele ontwikkeling van Frankrijk in een stroomversnelling. Aan het begin van zijn koningschap gaf hij opdracht tot de bouw van het kasteel van Chambord en betrok Leonardo da Vinci bij het ontwerp. Het ontwerp van de dubbele wenteltrap in dit paleis wordt toegeschreven aan Da Vinci, maar zeker is dat niet. Keizer Karel V, voor zijn mondigverklaring Karel van Luxemburg genoemd was een telg uit het huis Habsburg. De landen waarover hij regeerde, het Spaanse Rijk, vormden tezamen het grootste Europese rijk sinds dat van Karel de Grote. Met de feitelijke macht van zijn erflanden was Karel V bovendien de laatste Rooms-Duitse keizer. Op Europees niveau wist hij met succes de aanvallen van het Ottomaanse Rijk af te slaan. Als zijn grootste nederlaag ervoer hij het feit dat hij de christelijke eenheid van Europa niet had weten te behoeden voor de scheuring die de Reformatie teweegbracht. Op nationaal niveau heeft Karel V voor zijn erflanden Spanje en de Nederlanden de basis gelegd voor een moderne eenheidsstaat. De heerschappij van keizer Karel V vormt met deze en vele andere aspecten de overgang van de middeleeuwen naar de nieuwe tijd.

Powered by Blog Grabber