Dorpsraad Maarheeze

De Dorpsraad Maarheeze vergadert maandag 15 april vanaf 19.30 uur in de Smeltkroes, Kijkakkers 1, Maarheeze. In deze derde vergadering van de Dorpsraad Maarheeze in 2019 zijn er de gebruikelijke actiepunten. Er worden geen bijzondere gasten verwacht. Agendapunten die aan de orde komen zijn: mededelingen…Dorpsraad Maarheeze

19-04-2019 11:01 – Ingezonden door Redactie

De Dorpsraad Maarheeze vergadert maandag 15 april vanaf 19.30 uur in de Smeltkroes, Kijkakkers 1, Maarheeze. In deze derde vergadering van de Dorpsraad Maarheeze in 2019 zijn er de gebruikelijke actiepunten. Er worden geen bijzondere gasten verwacht. Agendapunten die aan de orde komen zijn: mededelingen door het bestuur, waarbij nog eens naar de statuten van de dorpsraad gekeken wordt. Vervolgens zullen mededelingen van de gemeente aan de orde komen.  Als volgend punt komt het bezoek van de burgemeester aan de dorpskern Maarheeze op 24 april aan de orde.
Tenslotte zullen er mededelingen van de verschillende werkgroepen zijn. Zie voor de complete agenda de website: http://www.maarheeze.nu en daar verder via “voor elkaar” en daar naar Dorpsraad Maarheeze. De vergaderingen van de dorpsraad zijn niet alleen openbaar, je bent er ook van harte welkom!

Powered by Blog Grabber