‘Het verkeer zoekt altijd de gemakkelijkste weg

De inloopavond in het gemeentehuis was een vervolg op eerder overleg met bewoners van de Heuvel en Klein-Schoot in Budel-Schoot. Het vele en hardrijdende autoverkeer is aanwonenden van deze wegen een doorn in het oog. Ook de bewoners van de nabijgelegen Parellelweg en Dwarsstraat ondervinden overlast…‘Het verkeer zoekt altijd de gemakkelijkste weg

13-04-2019 12:08 – Ingezonden door Redactie

De inloopavond in het gemeentehuis was een vervolg op eerder overleg met bewoners van de Heuvel en Klein-Schoot in Budel-Schoot. Het vele en hardrijdende autoverkeer is aanwonenden van deze wegen een doorn in het oog. Ook de bewoners van de nabijgelegen Parellelweg en Dwarsstraat ondervinden overlast van het verkeer dat onder meer vanuit België zijn weg naar bedrijvenpark Airpark Cranendonck probeert te vinden. “In de Dwarsstraat wordt er steeds harder gereden, terwijl er juist de laatste jaren steeds meer gezinnen met kleine kinderen zijn komen wonen. Regelmatig worden er spiegels van auto’s afgereden. Bewoners hebben geprobeerd om het verkeer te vertragen door auto’s om en om te parkeren, maar dat resulteerde alleen maar in meer schade”, zegt Henk van Meijl.
Het merendeel van de bezoekers van de inloopavond ziet de oorzaak voor de toegenomen verkeersdrukte vooral in de recente herinrichting van de Grensweg in Budel en de Grootschoterweg in Budel-Schoot. Van Meijl: “De route via de Dwarsstraat, Klein-Schoot en Heuvel naar het bedrijvenpark is sindsdien voor veel automobilisten een goed alternatief geworden.”

In het ontwerp zijn onder meer landbouwsluizen, verkeersborden en een wegverhoging opgenomen. Vooral de plannen voor landbouwsluizen op de Schutshoevestraat, Parallelweg en Klein-Schoot (richting de Fabrieksstraat) zorgden voor gespreksstof. Een aantal bezoekers vreest dat de sluizen de hulpdiensten kunnen hinderen. De landbouwsluizen, die een obstakel vormen voor autoverkeer, moeten ook in samenhang worden gezien. Zo vinden verschillende aanwezigen. Als slechts één straat wordt afgesloten, heeft dat direct gevolg voor de verkeersdrukte op de andere wegen.
Anderen verwachten weinig juist effect van de maatregelen. “Via de Heuvel en Fabrieksstraat rijdt het verkeer er straks een minuut langer over naar Airpark Cranendonck. Dat is te verwaarlozen”, aldus een van hen. Omstanders pleiten daarom voor meer snelheidsremmende maatregelen, zoals drempels en wegversmallingen.
Jos van de Berg ziet een ander effect van de landbouwsluizen. Hij verwacht dat het verkeer over de onbeveiligde spoorwegovergang op de Heuvel zal toenemen als de sluizen daadwerkelijk worden aangelegd. Van de Berg: “Het veiliger maken van de overgang was juist een van de redenen om een werkgroep op te richten.”
Bram de Landtsheer wil verdergaande maatregelen op de locatie van de huidige minibrink aan de Heuvel en Klein-Schoot. De nu ingetekende gelijkwaardige T-splitsing is volgens hem niet voldoende om de verkeersveiligheid te laten toenemen. “Als de huidige plannen worden gerealiseerd dan blijft Klein-Schoot een racebaan. Het kruispunt met de Heuvel moet daarom op zijn minst worden verhoogd”, vindt De Landtsheer.
Hennie Vonken vreest dat de verkeerdrukte in de toekomst alleen maar zal toenemen als industriepark Metalot in Budel-Dorplein van de grond komt. Vonken: “Het verkeer zoekt altijd de gemakkelijkste weg.”
De reacties van de inwoners wordt meegenomen in de verdere planvorming, laat Eddy Duprée van de gemeente Cranendonck weten. Hij verwacht dat het Cranendonckse college dit voorjaar een besluit neemt over de verkeersmaatregelen. Eerst buigt onder meer de Cranendonckse verkeerscommissie zich nog over het ontwerp.

Powered by Blog Grabber