Lijsttrekkers politieke partijen trappen verkiezingscampagne af

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel.Lijsttrekkers politieke partijen trappen verkiezingscampagne af

10-04-2019 12:02 – Ingezonden door Redactie

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Vandaag trapten de negen lijsttrekkers van de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen hun campagnes gezamenlijk af. Zij plakten hun partijposters op de plakborden in Boxtel.

Bij het waterschap spelen verschillende belangen op het gebied van bijvoorbeeld natuur, landbouw, recreatie en veiligheid. De partijen maken hierin verschillende keuzes en dat gaan ze kenbaar maken. Er valt echt wat te kiezen. De standpunten van de negen partijen zijn gebundeld in de stemhulp dommel.mijnstem.nl. De stemhulp kan de kiezers helpen om een goede keuze te maken.

Waterschap De Dommel werkt aan schoon en voldoende water en beschermt 890.000 mensen tegen wateroverlast. Dat doet het waterschap door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater van inwoners en bedrijven te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Zo kunnen inwoners in het gebied prettig wonen, werken én recreëren.

Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en ziet er op toe dat het waterschap zijn werk efficiënt en effectief uitvoert. Om de vier jaar wordt er een nieuw algemeen bestuur gekozen. Meer informatie over de verkiezingen, partijen, lijsttrekkers en het waterschap is te lezen op dommel.nl/verkiezingen.

De campagne wordt gevoerd door de negen partijen: Water Natuurlijk, CDA, VVD, Partij van de Arbeid, 50PLUS, Werken aan Water, AWP niet politiek wel deskundig, ChristenUnie en Ouderen Appèl – Hart voor Water. Daarnaast brengt het waterschap de komende weken zijn werk en belangrijke thema’s als klimaatverandering en duurzaamheid extra onder de aandacht. Rode draad in de campagne van het waterschap is de band met water die we allemaal hebben. Omdat we erbij wonen, ervan genieten of ermee leven. Water is overal om ons heen, in sloten en beken. We hebben water nodig om te douchen, af te wassen, door te spoelen. Maar ook om bomen te laten groeien en oogsten te laten slagen.

Iedereen van 18 jaar of ouder mag op 20 maart stemmen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. De waterschapsverkiezingen zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor Provinciale Staten. De kiezers gaan één keer naar de stembus voor twee belangrijke zaken.

Powered by Blog Grabber