Nieuwbouw Schaapskooi op huidige plek

Ook wij willen dat het hele dorp bij de plannen wordt betrokken.

GASTEL – Met deze boodschap trapte wethouder Marcel Lemmen de bijeenkomst af die op woensdag 10 april in gemeenschapshuis De Schaapskooi werd gehouden. De bijpraatsessie werd drukbezocht. Bijna zeventig dorpsbewoners woonden de bijeenkomst bij.

Tijdens een eerdere informatieavond in november 2017 kreeg de Gastelse bevolking drie opties voor het nieuwe gemeenschapshuis voorgelegd: nieuwbouw op de huidige plek aan ’t Lange, De Cranehoeve aan het Cornelisplein, of de locatie van het voormalig café De Pint aan de Grensweg. Van de ongeveer tweehonderd aanwezigen koos een overweldigende meerderheid van bijna 90 procent voor De Cranehoeve. De huidige locatie aan ‘t Lange, die daarvoor al in beeld was, kwam als tweede keuze uit de bus.

In het voorjaar van 2018 zijn de onderhandelingen met de Cranehoeve door de gemeente geopend. 

Aankoop bleek echter geen haalbare kaart, omdat de vraagprijs te ver aflag van de reëel marktwaarde, aldus Lemmen. Ook de onderhandelingen over een huurconstructie leverden geen resultaat op. 

Lemmen: “We zijn tot de conclusie gekomen dat De Cranehoeve financieel onbereikbaar is. Dat heeft voor best wel wat telleurstelling gezorgd. Vervolgens zijn we samen met het bestuur van De Schaapskooi naar de tweede voorkeurslocatie gaan kijken. Daarbij is het de wens van de werkgroep om het nieuwe gemeenschapshuis zoveel mogelijk vanuit eigen kracht te realiseren.”

Onder de aanwezigen klonk er teleurstelling over het niet doorgaan van de verplaatsing naar het Cornelisplein. Zo werd er onder meer voorgesteld om woningen te bouwen op de huidige plek van De Schaapskooi en de opbrengst te investeren in de aankoop van De Cranehoeve. Volgens Lemmen druist dit echter in tegen het beleid van de gemeente. 

Pijnpunten bij de omwonenden van de huidige Schaapskooi zijn de ontsluiting van hun wijk en de parkeerdruk, die op piekmomenten nu al hoog is.

Lemmen wil dat de Gastelnaren met elkaar in gesprek gaan over het nieuwe gemeenschapshuis. “Het is belangrijk dat de werkgroep omwonenden en overige dorpsbewoners zoveel mogelijk bij de plannen betrekt. Het dorp is nu aan zet.” 

Dit werd onderschreven door Leon van Meijl, voorzitter van het Gastelse buurtplatform. Hij vindt het belangrijk dat alle Gastelnaren zich gehoord voelen: “Ook wij willen dat het hele dorp bij de plannen wordt betrokken. Daarom hebben we anderhalf jaar geleden samen met de werkgroep van De Schaapskooi een quickscan gehouden.”

Het eerder door de gemeenteraad vastgestelde budget van bijna 1,5 miljoen euro staat nog altijd in de boeken voor het nieuwe gemeenschapshuis. Er ligt al een concreet plan. Helmi Hendriks, bestuurslid van De Schaapskooi, laat weten dat er op korte termijn een bijeenkomst plaatsvindt waarbij de details worden ingevuld.

Voorzitter Gerard van Limpt van De Schaapskooi benadrukt het belang van nieuwbouw: “Het dak van de huidige Schaapskooi moest eigenlijk 5 jaar geleden al zijn vervangen.” Ook entree is volgens hem niet meer van deze tijd. Daarnaast komt het bestuur regelmatig in de knel met het verhuren van de ruimtes. Hendriks: “Op sommige momenten staat het gemeenschapshuis leeg, op andere momenten, zoals vanavond zijn we dubbel bezet. Om deze bijeenkomst door te kunnen laten gaan moest Jong Nederland uitwijken.”