Start voortgezet onderwijs voor asielzoekerskinderen in Cranendonck

Op 1 april 2019 is op het terrein van het AZC Cranendonck een school voor voortgezet onderwijs voor asielzoekerskinderen gestart. Om de school in staat te stellen op die datum te starten, heeft het college van B&W van Cranendonck op 26 maart 2019 besloten financiële middelen beschikbaar te stellen. Deze…Start voortgezet onderwijs voor asielzoekerskinderen in Cranendonck

13-04-2019 12:13 – Ingezonden door Redactie

Op 1 april 2019 is op het terrein van het AZC Cranendonck een school voor voortgezet onderwijs voor asielzoekerskinderen gestart. Om de school in staat te stellen op die datum te starten, heeft het college van B&W van Cranendonck op 26 maart 2019 besloten financiële middelen beschikbaar te stellen. Deze middelen zijn bedoeld voor de huisvestings- en opstartkosten.
Recht op onderwijs
Door de toename van het aantal asielzoekers in de afgelopen periode is ook het aantal jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar toegenomen in het azc in Cranendonck. Zij hebben recht op onderwijs. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze kinderen het benodigde onderwijs krijgen. Om dit te realiseren heeft de gemeente het initiatief genomen en het schoolbestuur LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) verzocht om het onderwijs te organiseren en uit te voeren. De school geeft onderwijs aan circa 75 kinderen.

Het college is blij dat de school inmiddels is gestart en dat de jongeren niet langer van onderwijs verstoken blijven.  

Het college heeft een raadsinformatiebrief over dit onderwerp gezonden aan de gemeenteraad. Deze brief is voor iedereen in te zien via het raadsinformatiesysteem op www.cranendonck.nl/raadsinformatie.

Powered by Blog Grabber