Stichting Hernieuwde Levenskracht zoekt vrijwilligers

Hernieuwde Levenskracht is een stichting die zich inzet voor zieken en gehandicapten en staat open voor alle gezindten ongeacht hun geloof of overtuiging. De doelstelling van Hernieuwde Levenskracht Budel is aandacht besteden en bijstand verlenen aan mensen, individueel of groepsgewijs, die ziek, gehandicapt…Stichting Hernieuwde Levenskracht zoekt vrijwilligers

19-04-2019 11:22 – Ingezonden door Redactie

Hernieuwde Levenskracht is een stichting die zich inzet voor zieken en gehandicapten en staat open voor alle gezindten ongeacht hun geloof of overtuiging. De doelstelling van Hernieuwde Levenskracht Budel is aandacht besteden en bijstand verlenen aan mensen, individueel of groepsgewijs, die ziek, gehandicapt of eenzaam zijn en die hierdoor maatschappelijk en/of financieel moeilijkheden ondervinden. Hernieuwde Levenskracht organiseert activiteiten bedoeld als lotgenoten contact voor bijvoorbeeld voor chronisch zieken en eenzame mensen en staat bekend om het fruitmandje, koffiepakket of levensmiddelenpakket wat door onze ziekenbezoeksters gebracht worden na een ziekenhuisopname met een revalidatieperiode, overlijden van een dierbare of een huwelijksjubileum. Jaarlijks ontvangen onze gasten een attentie voor Pasen en Kerst, wordt Zorgcentrum Mariënburght bezocht met attentie en tijdens de kermis wordt er een muziekmiddag georganiseerd. Verder wordt er jaarlijks voor onze gasten een dagtocht, brunch, barbecue en een muziekmiddag georganiseerd. Ook is Hernieuwde Levenskracht bekend van de kermiswagen op de kermis van Budel-Schoot, Budel en Gastel waar er enveloppen gekocht kunnen worden. De opbrengst van de enveloppen wordt geheel besteed aan de activiteiten die er georganiseerd worden. Verder kunt u donateur worden en uw donatie wordt opgehaald door een propagandist van Hernieuwde Levenskracht.
Hernieuwde Levenskracht is op zoek naar vrijwilligers. Vrijwilligers voor verschillende activiteiten. Wij zoeken ziekenbezoekers, propagandisten en envelopverkopers op de kermis. Mocht u interesse hebben voor deze werkzaamheden of meer wilt weten over Hernieuwde Levenskracht, kijkt dan op onze website www.hernieuwdelevenskracht.nl. Of bel naar 0031 6 20342174, of mail naar [email protected]

Powered by Blog Grabber