Vastenactie 2019: Lokale missiegroepen collecteren voor waterput in Niger

Vorig jaar werd er door de lokale missiegroepen in Cranendonck en Heeze-Leende 12.000 euro ingezameld voor het Households in Distress-programma in Zambia. Met deze opbrengst wordt het werk van de zusters…Vastenactie 2019: Lokale missiegroepen collecteren voor waterput in Niger

13-04-2019 11:05 – Ingezonden door Roy de Leijer

Vorig jaar werd er door de lokale missiegroepen in Cranendonck en Heeze-Leende 12.000 euro ingezameld voor het Households in Distress-programma in Zambia. Met deze opbrengst wordt het werk van de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria ondersteund. Zij zorgen voor families die door hiv en aids zijn ontwricht.

Dit jaar is het thema van de landelijke Vastenactie: ‘Water verandert alles’. In Nederland is schoon water een vanzelfsprekendheid, maar in grote delen van de wereld is water vaak ver weg, schaars en onveilig. “Wereldwijd kunnen 844 miljoen mensen niet beschikken over schoon drinkwater, 263 miljoen mensen lopen langer dan een uur voor water”, vertelt Maarheezenaar Jan Verhoeven namens de parochiale missiegroepen in Cranendonck en Heeze-Leende. Hij geeft aan dat vrouwen en meisjes het meest worden getroffen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het halen van water. De uren die zij hieraan spenderen kunnen ze niet besteden aan werk, onderwijs of andere activiteiten. Daardoor blijven zij economisch achtergesteld.
De Vastenactie ondersteunt daarom diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. Vijf waterprojecten, in Niger, Congo, Sierra Leone, Indonesië en Nicaragua, worden in de schijnwerpers gezet. “Uit deze voorbeeldprojecten hebben wij voor Baboursaye in Niger gekozen”, zegt Sterkselnaar Wim Stolp. Het is een belangrijk en concreet project, aldus Verhoeven: “Ook in Niger is het water schaars. Er zit genoeg in de grond, maar het is een grote uitdaging om het naar boven te halen.”
Van de opbrengst van de Vastenactie in Cranendonck en Heeze-Leende wordt in Baboursaye een waterput geslagen. Ook worden er speciale watercomités opgericht die de waterbron gaan beheren. Een van de taken van dit comité is het handhaven van de hygiëne rondom de put.
Niger telt 20 miljoen inwoners en is het op vier na armste land ter wereld. Het is dertig keer groter dan Nederland en ligt in de Sahel. Daardoor is Niger een van de droogste landen in Afrika. Er heerste een grote waterschaarste. Verhoeven: “Dit in tegenstelling tot Nederland waar een persoon gemiddeld 120 liter per dag verbruikt. Dat is niet alleen water om de te douchen, van te drinken of de wc door te spoelen. Maar ook voor het kweken van groente en fruit en de productie van bijvoorbeeld kleding.”
Verhoeven vervolgt: “In het dorp Baboursaye is één waterput voor meer dan duizend gezinnen en hun vee. In het droge seizoen, dat zo’n negen maanden duurt, komen daar nog groepen nomaden bij.”
Doordat het vee rond de waterput loopt, raakt het water verontreinigd door uitwerpselen. Veel mensen lopen door water overdraagbare ziektes op. “In Niger is diarree de op twee na belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen onder vijf jaar”, weet Verhoeven.
De collecte vindt plaats in de Goede Week, de week voor Pasen. Donaties kunnen ook worden overgemaakt op bankrekening NL21INGB0000005850. Meer info: www.vastenactie.nl
FOTO: In de Goede Week, de week voor Pasen, wordt er gecollecteerd voor een nieuwe waterput in het dorp Baboursaye in Niger.

Powered by Blog Grabber