Pianoconcert van Eliane Rodrigues

BUDEL-DORPLEIN – Op zaterdag 15 juni om 19.00 uur komt de internationaal bekende toppianiste Eliane Rodrigues naar Cantine Theater Dorplein om met haar studenten te spelen op het ‘vriend van Ibach benefietconcert’. Dit concert wordt georganiseerd naar aanleiding van de Crowdfundingsactie ‘Vrienden van Ibach’.

In dit theater staat een heuse antieke Ibach kamervleugel met een rijke historie. De vleugel waar de meest uiteenlopende verhalen over verteld zijn, een vleugel die destijds de Dorpleiners volop stemming en vertier heeft gebracht in de toenmalige recreatie- en filmzaal. Een vleugel met een lang en doorleefd verleden. Na jarenlang bespeeld te zijn moet de kamervleugel gereviseerd worden. 

Deze kosten zijn nog onzeker, maar liggen waarschijnlijk tussen de € 4.000,00 – € 7.000,00 Het vilt, hamers en snaren moeten vervangen worden. Dit is de vleugel zeker waard, niet alleen om zijn historische waarde, maar ook door zijn zeer goede warme klank. Dit bedrag hopen we bij elkaar te halen met de Crowdfundingsactie ‘Vrienden van Ibach’. Wilt u de crowdfunding steunen? Hiervoor kunt u elk bedrag doneren naar NL16 RABO 0340 3696 63 TNV ‘Stg.Rehabilitatie Cultureel Erfgoed’ onder vermelding van ‘steun Ibach revisie’.

Hebt u ook interesse in het benefietconcert? Voor concertplaatsen kunt u €15,00 per persoon overmaken onder vermelding van uw naam en emailadres, zodat wij u kunnen bevestigen. 

De vleugel is in 1911 aangekocht door de directe van ‘de Zink’ fabriek. In deze periode is de vleugel regelmatig bespeeld door Lucien Dor, één van de oprichters en directeur van de fabriek. Vanaf 1927 werd de Ibach ingezet als ondersteuning voor de welbekende ‘stomme films’ die destijds te zien waren in de grote zaal van Hotel ‘Saint. Joseph,’ wat wij nu kennen als ‘Cantine Theater Dorplein’. De piano werd dan bespeeld door pianist Henri Leplat.

Na jarenlang hard en intensief gewerkt te hebben sloeg het noodlot toe. Het gebouw werd in 1985 verkocht en alle verenigingen die actief waren in de zaal werden geacht om op een andere locatie hun activiteiten voort te zetten. De vleugel werd toevertrouwd aan de harmonie van Budel-Dorplein maar helaas… zij konden deze niet kwijt in hun nieuwe ruimte. Nadat de vleugel een tijdje alleen achterbleef in de troosteloze zaal, werd deze opgeslagen bij een muziekhandel in Weert. Totdat een lid van de harmonie kwam met het aantrekkelijke aanbod om de vleugel tijdelijk te herbergen. En zo geschiedde het: vanaf medio jaren tachtig stond hij in de huiskamer van de familie, deed hij dienst als bar bij gelegenheden en werd hij op zijn tijd bespeeld.

Toen in 2013, op initiatief van Floor van Duijvenboode de huidige voorzitter van Stichting ‘Parels van Dorplein’, er een begin werd gemaakt met de rehabilitatie van de zaal kwam dit verhaal hem ter ore en kwam zodoende de vleugel op het spoor. Het was duidelijk dat dit pronkstuk en cultureel erfgoed thuis hoorde op zijn oorspronkelijke plaats. 

In 2017 was de zaal zover gereed, dat de terugkeer van het instrument kon worden overwogen en gerealiseerd. In overeenstemming met de familie werd de Ibach na 32 jaar opgehaald en met alle zorg in de zaal geplaatst. 

Om terdege te weten in welke staat de vleugel was, moest hij eerst worden nagekeken. In de zomer van 2017 werd een pianostemmer ingeschakeld die concludeerde dat het instrument een mooie klank had, dat de stemborden niet beschadigd waren maar dat de tijd wel vat heeft gehad op de vleugel. Het is daarom noodzakelijk dat het een en ander moet worden gereviseerd of zelfs vervangen moet worden. In de tussentijd waren de werkzaamheden aan het podium en zaal nog niet helemaal klaar en daarom werd de vleugel achterin de zaal geplaatst.. wachtend op het grote moment.

Dan eindelijk, na ruim anderhalf jaar stilstand, was de tijd aangebroken: het instrument werd opnieuw gestemd voor begeleiding van het gemengde koor ‘de Volharding’ uit Valkenswaard bij een kerstcantate. Hier kon de Ibach doen waar hij voor gemaakt is: bespeeld worden en de mooiste klanken laten horen in een zaal waar de akoestiek werkelijk fenomenaal is. Hoe mooi het ook klonk, een revisie is noodzakelijk voor professioneel gebruik om aan het hoogstaande niveau en verlangen van de muzikant te voldoen.

Vrienden van Ibach: een nieuw hoofdstuk

Het boek van Ibach is nog niet uit, maar wij hebben u hard nodig om deze fantastische kamervleugel een nieuw hoofdstuk te kunnen geven binnen de lokale gemeenschap. Door middel van een Crowdfundingsactie hopen wij de kosten van de revisie voor een groot deel, al dan niet in zijn geheel te kunnen dekken.

In het kader van deze actie zal de bekende pianiste Eliane Rodrigues op zaterdag 15 juni om 19:00 uur naar Cantine Theater Dorplein komen voor het ‘Vriend van Ibach’ benefietconcert. Eliane Rodrigues staat bekend als de absolute top binnen de muziekwereld. Als pianiste heeft ze gespeeld in alle grote concertsteden van de wereld zoals Antwerpen, Amsterdam, New-York en Sint-Petersburg. Tijdens deze avond spelen Eliane en haar conservatoriumstudenten. Haar studenten spelen ter voorbereiding van hun afstudeerexamen één week later. Samen zorgen ze voor een geweldige avond vol muzikaal vertier.

Hebt u interesse waar dit geld naartoe gaat, op de site vind u een overzicht.

Zie ook: www.cantinetheaterdorplein.nl of bel Jeff Mennen +31 6 47237891