Voorjaarswandeling Sint Pietersberg Maastricht

WEERT – Op 22 april wordt weer een bloesemtocht gelopen begeleid door IVN gidsen en dit jaar wordt de omgeving van Sint Pietersberg opgezocht. Naast voorjaarsbloeiers en bloesem zal ook de geologie in deze wandeling veel aandacht krijgen. De wandeling door en om de groeve is ongeveer 6 km lang. Vertrek om 9.00 uur vanaf parkeerterrein Dries te Weert en om 10 uur vanaf Lage Kanaaldijk 112 bij begin  Encicomplex  in Maastricht. Naar verwachting zijn we om omstreeks 16.00 uur weer terug. Aan de wandeling zijn, buiten een kleine vergoeding aan de chauffeur voor het carpoolen, geen kosten verbonden.

De mergel (kalksteen) van de Sint Pietersberg en omgeving is circa 70 miljoen jaren geleden ontstaan in de tijd van de dinosaurussen. Onze omgeving was toen een subtropische zee en de kalklaag is ontstaan door een opeenstapeling van skeletten van dode zeedieren, zoals koralen, kreeften, zee-egels, ammonieten, schelpdieren, vissen haaien en zelfs mosasauriërs. 

Deze dinosauriërs, die de zeeën onveilig maakten, leefden in de tijd dat ook de Tyrannosaurus rex op deze aarde rondliep. Een in de 19e eeuw gevonden exemplaar werd door Napoleon meegenomen naar Parijs. Maar in 1998 tot 2015 werden nog enkele van deze fossielen van deze “ Maashagedis” gevonden. Deze zijn te bewonderen in het Natuurhistorisch Museum van Maastricht alwaar men nog steeds bezig is met het voor publiek toegankelijke schoonmaken van de schedels.

We gaan wandelen rond de groeve waar de Enci vele jaren mergel heeft afgegraven om er cement van de te maken. De concessie is echter afgelopen en sinds 2018 wordt er niet meer afgegraven en wordt de benodigde mergel uit een naburige Belgische kalkgroeve van CBR gehaald. Beide bedrijven  maken onderdeel uit van de Heidelberg Cement Group. De cementfabriek blijft dus wel actief. 

In 2018 heeft Natuurmonumenten een spectaculaire trap met minimaal 200 treden geplaatst om in de oude afgegraven groeve te kunnen ronddwalen. We maken dan ook een uniek moment mee als de route van de wandeling dwars door de (open) groeve gaat en we over de bodem van 70 miljoen jaren terug lopen.

De wandeling gaat door een heuvelachtig terrein met flinke stijgingen, dus zet de wandelschoenen maar vast goed in het vet, te meer daar deze wandeling over moeilijk begaanbare paden gaat. We starten vanaf de parkeerplaats aan de Lage Kanaaldijk vlak voor waar de gebouwen van de Enci op Lage Kanaaldijk 112 beginnen. We doen de stijgbeugels aan om al zuchtend de vele trappen van de Sint Pietersberg op richting de Hoeve Lichtenberg te gaan. De bloesem is besteld voor de laatste week van april, maar helaas hebben we geen garantie van bezorging gekregen. Op de Sint Pietersberg staan vele kersenbomen en ook de sleedoorn zal er welig bloeien. Vanwege de kalkhoudende bodem kunnen we mogelijk afhankelijk van het weer ook vele kalk minnende voorjaarsbloeiers aantreffen.

Al met al een wandeling met vele interessante aspecten op Paasmaandag  22 april.

De gidsen Gerard Hendriks , Ad Wennekes,  Hans van Schendel en Bert Tmmermans zullen jullie door de groeve loodsen.