Vergadering stichting Dorpsraad Zurrik

SOERENDONK – Officiële start van nieuwe projectstructuur voor Dorpsraad Zurrik, initiatief asbestsanering voor particulieren, ontwikkelingen t.a.v. toename vrachtverkeer door Zurrik en andere zaken… 

Op woensdag 24 april hebben we de officiële start van de nieuwe projectstructuur voor Dorpsraad Zurrik. N.a.v. de dorpsenquête die in het voorjaar van 2018 is verspreid hebben ongeveer 100 inwoners van Zurrik zich vanuit betrokkenheid bereid verklaard om mee te praten en denken over allerlei onderwerpen. Via een speciaal door Stijn Groenen gemaakt computerprogramma kunnen diverse projectgroepen vanaf nu op interactieve wijze met elkaar samenwerken om bepaalde onderwerpen “aan te pakken”. Op die manier hopen we als Dorpsraad Zurrik dat nòg meer inwoners van ons dorp betrokken zijn bij zaken die van belang zijn voor Zurrik.

Daarnaast bespreken we het initiatief om in het najaar van 2019 een gezamenlijke activiteit te gaan plannen voor asbestsanering voor particulieren tot max. 35 m².  Als je hier meer over wilt weten en/of mee wilt praten dan ben je van harte welkom bij de vergadering van stichting Dorpsraad Zurrik op woensdag 24 april tussen 19.30 en uiterlijk 22.00 uur in gemeenschapshuis Den Donck aan de van Schaiklaan 1 te Soerendonk. Alle inwoners van Zurrik zijn van harte uitgenodigd. Want: Zurrik: “dá make we same !” Kijk voor nadere informatie ook op de website van stichting Dorpsraad Zurrik: www.dorpsraadzurrik.nl