Informatiebijeenkomst Parkinson

WEERT – Op dinsdag 14 mei 2019 organiseert ParkinsonNet Weert een informatiebijeenkomst voor mensen met Parkinson en hun naasten. Dit keer staat de avond in het teken van ondersteuning bij veranderingen in denken, gedrag en werken bij de ziekte van Parkinson. De bijeenkomst vindt plaats tussen 19:00 en 21:00 uur in het Auditorium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toegang is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier op de website: www.sjgweert.nl of bij de afdeling Patiënteninformatie: 0031 495 572205.

 
De informatieavond wordt verzorgd door Libra Revalidatie en Audiologie. Een revalidatiearts en behandelaren geven uitleg over wat medisch specialistische revalidatie inhoud en hoe deze vorm van revalidatie u kan helpen bij veranderingen in het denken (geheugen, tempo van denken), gedrag, stemming en het werken. Zij vertellen u welke mogelijkheden er zijn, zodat u kunt beslissen of medisch specialistische revalidatie iets voor u is. 

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kan iemand uiteenlopende klachten hebben of problemen ervaren op verschillende gebieden. Hierdoor zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling en de begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson. Het is belangrijk dat deze zorgverleners specifiek deskundig zijn en behandelingen goed op elkaar afstemmen. In de regio Weert werken de volgende zorgverleners via het netwerk ‘ParkinsonNet’ samen aan goede zorg voor mensen met Parkinson: fysiotherapeuten, apotheker, diëtist, geriater, ergotherapeuten, neurologen, revalidatiearts, GZ-psycholoog, logopedisten, specialist Ouderengeneeskunde en Parkinsonverpleegkundige. Op www.parkinsonnet.nl staat meer informatie over de ziekte en is ook te zien welke zorgprofessionals en behandelaars zijn aangesloten bij het netwerk.