Teerdag Gilde Maarheeze vol verrassingen

MAARHEEZE – Afgelopen (paas)zaterdag vierden de leden van gilde St. Joris – St. Barbara weer haar jaarlijkse “teerdag”. Een oude traditie (23 april sterfdag St Joris) en een van de hoogtepunten van het gildejaar. Om drie uur werd vanuit het gildehuis vertrokken naar Marishof. De traditionele H. Mis kon dit jaar niet plaats vinden i.v.m. paaszaterdag. De standaardruiter voerde voor het eerst het nieuwe standaardvaandel. Aan de bewoners van Marishof werd een vendelhulde gebracht en de tamboers en bazuinblazers verzorgden een prachtig optreden. De bewoners wisten het erg te waarderen en ook bij de gildebroeders viel het erg in de smaak. Teruggekomen in het gildehuis werd Peter van der Linden gehuldigd met zijn 25 jaar lidmaatschap van het gilde. Hem werd de zilveren speld uitgereikt  door hoofdman Dolf Mulder en echtgenote Ellie ontving een mooie bos bloemen.

Voor aanvang van het uitstekende diner werd afscheid genomen van twee bestuursleden. Als eerste werd  Math Kiggen bedankt voor zijn inzet in de 14 jaar dat hij zitting had in het bestuur als deken schatbewaarder.  Zijn plaats wordt ingenomen door Jan Scheepers. Vervolgens werd Huub Fiddelaers bedankt. Hij heeft dit dekenschap zes jaar bekleed. Zijn plaats wordt ingenomen door Frank de Regter. Uiteraard werden de partners van beide gildebroeders in de bloemetjes gezet.

Toen iedereen dacht dat het diner voorbij was nam koning Jan Scheepers het woord. Hij reikte aan alle voormalige koningen een  zilveren koningsvogeltje uit. Dit kleinood kan op het uniform worden bevestigd ten teken dat men met een ”oud“ koning te maken heeft. Een geweldig gebaar en door iedereen zeer gewaardeerd. En of dat dit nog niet genoeg was boden Jan en zijn vrouw Trudie nog een drietal lekkere taarten aan als toetje. Daar had iedereen nog wel een plekje voor. Chapeau Jan!

Na al deze plichtplegingen namen de leden van de activiteitencommissie het heft in handen. Het thema dit jaar was “Het gilde gaat op reis”. België was het doel van de reis. Eupen, het Europees parlement en de ronde van Vlaanderen werden bezocht. Op een ludieke manier werd dit onderwerp door middel van sketchjes, dia’s, Belgische zangers, wielergiganten, touringcar enz. ten tonele gebracht. Dit alles werd bedacht door ”reisleider” Jac Beerten. Het werd een geweldig succes. In een 1.5 uur durende show werden de aanwezigen uitstekend vermaakt. Een prachtige prestatie van de deelnemers en de activiteitencommissie. Na afloop van deze presentatie werd nog gezellig nagekaart en ging iedereen tevreden naar huis. Het was weer een mooie, zonnige teerdag. 

Voor alle nieuws van het gilde kunt u terecht op onze website: www.gildemaarheeze.nl. 

Wilt u eens kennismaken met het gilde dan bent u van harte welkom op dinsdagavond of vrijdagmiddag in de Schutse.