120e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com

Vorige week was de zin:
Als de haan vannacht meer dan een keer kraait is er echt iets mis.

We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: As d’n hoan vannâcht mier as ens krèjt isser echt iets èn de hând, maar ook: As dun haën disse naâcht mier dan enne kier kraêt is er echt wa aôn de haand !

MAARHEEZE:  As de haan vannaacht mier dan enne kir kraait is ur echt wa mis, maar ook: As de hoan vannaacht mier as enne kier kraait dan is er echt wa mis.

BUDEL:  As den hoan vannacht mier as ens kraait, is er iets goe mis.

BUDEL-SCHOOT: As dun haon vannacht mieër dan enne kier kraait klopt er echt iets nè

BUDEL-DORPLEIN: As dun haon vannacht mier dan èns kraait dan is er echt iets nè goe.

HAMONT:  Az-den hoaw’n vannenâcht miejer as ieënen kiër krèèjt isser ècht wa mis. Maar ook: Az-den hoaw’n vannenâcht miejer as ieënen kiër krèèjt isser ècht wa mis. Oftewel: As den hoan vannenaagt miejer dan iejene kiejer kre’ jt , dan is er wa oan de haand.

ACHEL: As den hoan van de naacht mier  dan iene keer krejt is er egt wa mis. Of: As den hoan mier dan èns krâeit isser echt iets goande.

NEERPELT: As den hown vannaacht mier daan iene kier kreijt is er echt iets verkerd. Maar ook: As den hoan vandenaacht mier daan iejene kier krèiejt is er ècht iets mis.

OVERPELT: As den hoan vannenacht mier dan iene kier krêêjt, daan is er iet nie zjust of: Als den hoan vannenacht miejr dan ene kiejr kroait is er echt wa mis. En ook: As den hoân vanne naacht miêr as ieëne kier krèèjt, daan is er écht iet mis.

GEEL: As den hoan tenacht miër as iëne kiër krouwet, is er echt iet mis.

EINDHOUT: As den hoowan te nacht mééer dan ene kééer kroowat dan sheelt dowa iets mee zalle.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Vroeger kon je hier op blote voeten over straat lopen zonder in glas te trappen.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.