Asfalteringswerkzaamheden Bosstraat uitgesteld

Omwille van de weersverwachtingen worden de asfalteringswerken op de Bosstraat – die gepland waren komend weekend – uitgesteld. Bij regenweer kan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) namelijk niet de kwaliteit garanderen die nodig is voor een duurzame asfaltlaag. De werken worden daarom doorgeschoven naar midden mei.

Op de Bosstraat tussen de Militaire Dijk en de Industriestraat rijdt het verkeer momenteel nog over de onderlaag asfalt. Omdat het wegdek verderop richting Hamont, tussen de Industriestraat en de Vlasroot, ook in slechte staat is, werd beslist om de asfaltlaag daar ook mee te vernieuwen. Deze asfalteringswerken zouden normaal dit weekend uitgevoerd worden, maar het wisselvallige weer speelt ons echter parten. Vooral de speciale netten, die zorgen voor extra versteviging van de toplaag, zijn heel gevoelig aan regen en kunnen niet op een natte ondergrond geplaatst worden. Daarom worden de werken uitgesteld tot het weekend van 17, 18 en 19 mei.

Wel kleine asfaltwerken op zijwegen en De Leonardtslaan
Omdat de nodige machines en materiaal voor het komende weekend al ingeboekt zijn, zal de aannemer vrijdag 3 mei wel enkele kleinere asfaltwerken uitvoeren op de zijwegen in de werfzone. De aansluitingen van de Industriestraat, Krekelhoeve, Nijverheidsstraat, Watermolenstraat en Militaire Dijk krijgen dan wel al de definitieve asfaltlaag daar er op deze plaats geen netten onder de toplaag geplaatst dienen te worden. Het verkeer op de Bosstraat ondervindt hiervan weinig hinder. De industriezone en de achterliggende bedrijven blijven steeds bereikbaar via minstens één van de zijwegen. 

Tegelijk vernieuwt de aannemer ook de wegverharding in De Leonardtslaan. Deze straat heeft de voorbije maanden namelijk sterk te lijden gehad onder het vele verkeer op de omleidingsroute. De oude wegverharding wordt er weggefreesd en er wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht.