Protestants kerkje wordt ‘Het Kerkje’

BUDEL – Het stichtingsbestuur heeft het protestantse kerkje omgedoopt in ‘Het Kerkje’. De nieuwe naam moet het gebouw laagdrempeliger maken en de waardering ervoor vergroten. “We denken dat Het Kerkje een goede functie voor de gemeenschap kan hebben. Nu is het nog een beetje onbekend maakt onbemind”, zegt voorzitter Hendrik van den Boogaard. 

Tjabine Guntlisbergen, bestuurslid en voorzitter van de onlangs opgerichte evenementencommissie vult aan: “Veel mensen moeten het gebouw nog ontdekken.”

De commissie is opgericht om werk te maken van de nieuwe programmering, waarin laagdrempelige sociale en culturele activiteiten de boventoon voeren.

De stichting wil bijvoorbeeld vaker lezingen en concerten organiseren. Van den Boogaard: “Het gebouw is uitermate geschikt voor kamerconcerten. We willen daarnaast een podium aan lokaal talent gaan bieden.” Guntlisbergen denkt daarbij onder meer aan een demonstratie van een breakdancer of een optreden van een tonprater. “Ook willen we de contacten met België gaan versterken.” 

Tot 1 januari 2005 werd er elke eerste zondag van de maand een eredienst gehouden. Door gebrek aan ouderlingen zijn er sindsdien geen diensten meer op reguliere tijdstippen. Kerkelijke plechtigheden blijven echter mogelijk. Daarbij zijn niet alleen protestanten welkom, maar ook andersgelovigen. Bestuurslid Bram Quist: “Het kerkje kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor oecumenische diensten en vespervieringen.” Ook voor uitvaarten en het sluiten van huwelijken kan er gebruik worden gemaakt van het gebouw.

Het stichtingsbestuur verwacht dat de nieuwe activiteiten een prima aanvulling zijn op het culturele programma van de nieuwe Borgh. De stichting hoopt daarnaast dat de plannen voor het gebied rondom het Rijksmonument, waarin onder meer de aanleg van een klein parkje is opgenomen, de aantrekkingskracht van het gebouw verder zullen versterken.

Ook voor het onderhoud aan het gebouw is het belangrijk dat Het Kerkje meer in de picture komt te staan. “Bij zo’n oud gebouw moet er namelijk voortdurend onderhoud worden gepleegd”, zegt bestuurslid Jo Knoups, die het nieuwe logo heeft ontworpen. Vooral het torentje is dringend toe aan een opknapbeurt. “Er moet echt iets gebeuren. De noodzaak tot restauratie is groot. In het ergste geval krijg je hier anders een slooptoestand met bouwhekken er omheen”, aldus Van den Boogaard. De stichting werkt aan een subsidieaanvraag voor een opknapbeurt van het Rijksmonument. De restauratie gaat naar verwachting ongeveer een half miljoen euro kosten.

Daarnaast zijn er nog een aantal extra wensen die het gebouw toegankelijker en gebruiksvriendelijker moeten maken. Secretaris Henk van den Berg: “De luchtverwarming is gedateerd. Die is al een halve eeuw oud. Als de verwarming aanslaat dan klinkt er een harde bromtoon. Voor de bezoekers is dat bijzonder storend.” De afgelopen jaren zijn er al een keukentje en een toilet in het kerkje geplaatst. 

Het uit 1812 daterende Lodewijkskerkje aan de Dr. Anton Mathijsenstraat was vanaf 1975 in het bezit van de Kirchenkreis Aachen. In verband met het naderende vertrek van de Duitse militairen uit Budel werd het gebouw in 2003 verkocht aan de Stichting Behoud en Beheer Hervormde Kerk Budel. 

Op zondag 5 mei start de nieuwe programmering. Dan presenteert Het Kerkje in samenwerking met AZC Cranendonck een presentatie van de afgelopen twaalf edities van ‘Once in a Blue Moon’.  De filmvertoning vindt plaats van 11.00 tot 13.00 uur. De entree bedraagt 5,- euro. Op zondag 19 mei is er van 16.00 tot 18.00 uur een optreden van de New Orleans Dixie Skaters uit Eindhoven.

Voor meer informatie en het complete programma zie: www.hetkerkjebudel.nl.

Foto Met van links naar rechts: Jo Knoups, Bram Quist, Tjabine Guntlisbergen, Hendrik van den Boogaard en Henk van den Berg. Op de foto ontbreekt bestuurslid Johan Vos. (Foto Jos Meusen)