Gouverneur bezoekt Hamont-Achel

HAMONT-ACHEL – Op 29 april kreeg het stadsbestuur Limburgs gouverneur Herman Reynders en een afvaardiging van het Agentschap van Binnenlands Bestuur (ABB) over de vloer. Dat gebeurde in het kader van de rondgang van de gouverneur naar alle Limburgse steden en gemeenten na de start van de nieuwe legislatuur.  

Tijdens de kennismaking deed ABB haar werking en aanbod uit de doeken en kreeg het college van burgemeester en schepenen de kans om zelf enkele actuele thema’s op de agenda te zetten. Mobiliteitsproblemen – waaronder bijvoorbeeld het gebrek aan verbindingswegen – en de kosten die gepaard gaan met de steeds groter wordende drugsproblematiek in grensgemeenten kwamen daarbij uitgebreid aan bod. Het was in die zin dan ook een uitgelezen kans om samen te bekijken hoe de hogere overheid nog beter met het stadsbestuur kan samenwerken.  

Ook de plannen voor de Achelse Kluis – waarvoor de stad in de running is voor subsidies van de provincie Limburg – werden tijdens het bezoek kort toegelicht. Binnen dit project zal de Achelse Kluis in de toekomst fungeren als hoofdtoegangspoort van het grensoverschrijdende Natuurgrenspark De Groote Heide. Vervolgens brachten de gouverneur en zijn gezelschap een bezoek aan de site waar ze een rondleiding kregen van vader Abt en Robrecht Ulenaers, de CEO van de Achelse Kluis. De uitdagingen die met dit cultureel erfgoed gepaard gaan werden daarbij uitvoerig besproken. Als afsluiter van het bezoek degusteerde men een smaakvolle Achelse trappist.