121e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.

Stuur een e-mail naar info@zurrik.com

Vorige week was de zin:

Vroeger kon je hier op blote voeten over straat lopen zonder in glas te trappen.

We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: Vreuger kósde hie op bèrrevusse veut ovver stroat loëpe zonder int gloas te trèje. Ook: Vreuger kosje hie op nakse vuut over de straot loeëpen zonder in glaas te treijen.

MAARHEEZE:  Vrugger konde hie op bloëte veut ovver stroat loope zonder in glaas te trappe.

BUDEL:  Vruuger kosde hie mej bloeëte vuut (bèrrevus) over stroat loeëpen zonder int gloas te trèje.

BUDEL-DORPLEIN: Vruuger kosde hie op ouw bloewte vuut over straot loepe zonder dè gi in gloas trooj.

HAMONT:  Vrueger kon-de hiej  me’ ow bloe-we-te  vuujt o’ver de stroawet loe-we-pen zonder in u’ stuk gloawes te trei-jen. Maar ook: Vruuger konde hie-j op bloewete vuujt ovver de stroat loewepe zonder inne gloas te staampe.

ACHEL: Vruuger konde op blôewete vuuit ovver de stroat loewepen zonder dègge in gloas trooid.

NEERPELT: Vruger konde gé heij op bloete vuut over de stoat loepe zonder in glowes te stampen. Maar ook: Vrueger konde gè hèy op bloewete vuet over de stroat loewepe zonder in gloas te stampen.

OVERPELT: Vrüger kosde hei op ow bloeëte vüt over de stroât loeëpe, zonder dègge in gloâs zot trappe.

GEEL: Vruger konde gij hiete berrevuts over ’t stroat loeëpe zoonder in glas te trappe.

EINDHOUT: Vruuger kon de hiete op aa blote voete over’t straawet loewepe zonder da ge in’t glas zaa trappe.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:

Ik heb zin in vakantie. Zon, zee, strand, lekker eten en drinken, niks doen en feest vieren.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.