Burgemeester Roland van Kessel bezoekt Rioolwaterzuivering

SOERENDONK – In het kader van zijn kennismaking met de inwoners uit Cranendonck heeft burgemeester Roland van Kessel op woensdag 1 mei de Rioolwaterzuivering in Soerendonk bezocht. Leonie Bruggink, wederom benoemd als lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel en als zodanig ook ambassadeur van het waterschap, heette hem welkom. Samen met de heer Lex Huibers, waarnemend  watergraaf, werd het gezelschap rondgeleid over de zuivering door operator Paul Postuma. Zo kreeg de heer van Kessel uitleg over hoe het grootste deel van het Cranendonckse afvalwater gezuiverd wordt. Enige jaren geleden is de zuivering in Soerendonk geheel gerenoveerd en voldoet sindsdien aan de normen van de Kaderrichtlijn Water.  Vindt u het ook interessant om te weten wat er met ons afvalwater gebeurt? Kom dan naar de Open Dag op de RWZI te Soerendonk op 19 mei 2019. Graag tot ziens op Zondag Waterdag!

Foto: Het gezelschap op de Trurkse Brug bij de RWZI Soerendonk