Molen in rouw voor Harry Vandeweyer

HAMONT – Deze week overleed Harry Vandeweyer uit Hamont. Een molenaar in hart en nieren. Terecht dat de Napoleonsmolen –zijn tweede thuis-  door zijn collega’s in rouwstand is gezet.

Harry Vandeweyer zal door zijn teamgenoten worden herinnerd als de man van weinig woorden. Bedachtzaam sprak hij over de molenaarsstiel. Ook over het wel en wee van zijn familie, de stad, de bezoekers en de leveranciers van graan en noten, was hij niet uitgesproken, maar mild en bezonnen. Het was zijn lust en zijn leven om de molenstenen op de wind te laten draaien en de boeren te voorzien van meel voor hun vee. Ook het olieslaan was zijn passie. Kilo’s walnoten zijn door zijn vingers gegaan om er de kostbare olie onder hoge druk uit te persen. Op ongedwongen en ontwapenende wijze wist hij de bezoekers te vertellen over het proces van haverpletten en over het werken op de windmolen van Hamont.

Er zijn geen bezoekers geweest die op een ongewoon tijdstip de windmolen wilden bezoeken, of Harry was paraat in zijn gele overall, om de gasten te ontvangen en te woord te staan. Of het om de ouderen ging die tijdens hun fietstocht de molen bezochten, of om de schooljeugd van de stad, onze ploegmaat stond paraat en voelde zich happy met zijn bijzondere hobby. Als gediplomeerd mulder was hij een gewaardeerd kompaan in Noord-Limburg. Hij bezocht diverse wind- en watermolens om zijn vakkennis verder te vergroten.

Ook zijn vrouw Madeleine zette zich meermalen bij bijzondere activiteiten in en om de molen.

Wij verliezen in hem een gewaardeerde collega.

Foto Napoleonsmolen in rouwstand en met het ‘gezicht’richting het woonhuis van de familie Vandeweyer.