Toekomst Peltse detailhandel: Samenwerking provincie- en gemeentebestuur en Unizo

PELT – In de hele gemeente Pelt zijn er 559 handelspanden waarvan er 68 (12,2%) leeg staan. Dat is iets hoger dan het Limburgs gemiddelde (11,2%). De leegstand heeft voor een belangrijk deel te maken met het toenemend aantal aankopen via Internet. De detailhandel wordt bovendien geconfronteerd met steeds wisselende consumententrends, verminderende klantenbinding en het doorgedreven belang van klantenservice. Dit legt een druk op de handelsuitbating en uiteindelijk ook op de stedelijke handelskernen. Oplossingen hiervoor liggen niet voor de hand. Zowel de gemeenten als de detailhandel zoeken naar initiatieven om aan deze ontwikkeling een antwoord te bieden. Zo worden er pop-up winkels, speciale acties en evenementen ingezet. Maar er is meer nodig dan dat. Daarom dat de provincie Limburg een samenwerking op touw heeft gezet om het tij te keren. Gedeputeerde van economie Tom Vandeput: “Om de gemeenten te ondersteunen in de realisatie van een bedrijvige stadskern heeft de provincie vorig jaar een innovatieve methodiek van stadskernontwikkeling gelanceerd. Via een kortlopend intensief traject gaat de provincie samen met professionele retailexperten en verantwoordelijken van de gemeente op zoek naar een nieuw profiel en toekomstbeeld voor de betreffende retail. Een gelijke aanpak is succesvol aangepakt in Beringen, Leopoldsburg, Maaseik, Tongeren en Lommel. Vandaag wordt het traject gelanceerd in Pelt. De provincie voorziet hiervoor 50.000 euro.” Aan de hand van de geschiedenis, de inwoners en nieuwe geplande ontwikkelingen wordt eerst het profiel van de gemeente bepaald. Daarna wordt gezocht naar wat Pelt bijzonder of aantrekkelijk maakt. Vanuit die gegevens wordt een DNA profiel vastgelegd dat de verbindingen maakt tussen de verschillende doelgroepen. In een latere fase wordt hieruit dan een commerciële invulling, de ruimtelijke orde en de beleidsvisie van de gemeente op afgestemd. Burgemeester Frank Smeets: “Een sterke handelskern zorgt voor een dynamiek die de andere functies zoals wonen, cultuur, vrijetijdsbesteding en dergelijke versterkt. Het traject moet ons onderbouwde aanbevelingen geven voor een juiste afstemming tussen de detailhandel van de twee kernen van de gefusioneerde gemeenten”. Schepen Raf Drieskens: “Pelt is een gemeente in volle bevolkingsexpansie. We beschikken over twee dichtbevolkte kernen die bovendien nog volop groeien. In de komende jaren zal ook het tussengebied Haspershoven volop worden ontwikkeld. De historische kernen kunnen zich omvormen tot levendige en authentieke handelskernen met veel couleur locale. Het nieuwe commerciële gebied rond de Koel biedt alle kansen voor een nieuw en grootschalig aanbod”. Behalve de reeds toegekende 50.000 euro bestaat er een mogelijkheid tot de maximale ondersteuning vanuit de provincie tot nog eens 100.000 euro extra.